czwartek, 31 maja 2012

Spółki dywidendowe dobrym miejscem do inwestowania w trudnych czasach - jakie dywidendy w 2012r. - III cz.

Ten tydzień przyniósł trochę miłych niespodzianek inwestorom - odnośnie podziału i wypłaty zysku za 2011 r. Dziś walne zgromadzenie JSW zdecydowało o wypłacie ponad 631 mln zł dywidendy z zysku za 2011 r. - czyli na jedną akcję przypadnie 5,38 zł dywidendy. Dniem nabycia prawa do dywidendy będzie 6 lipca, a wypłaty 24 lipca. Większym zaskoczeniem dla inwestorów było środowe walne w PZU i PGE, które zwiększyło wypłaty dywidendy.

Grupa PZU wypłaci 22,43 zł dywidendy na akcję. Pierwotnie zakładano kwotę 20,30 zł na jedną akcję. Skarb Państwa na walnym zgromadzeniu podwyższył tą kwotę o ponad 2 zł do 22,43 zł na jedną akcję. Przy obecnym kursie akcji 296 zł – daje to ponad 7,5% stopy dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 30 sierpnia, a wypłata nastąpi 20 września.

Podobnie sytuacja wyglądała w PGE. Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 1,32 zł na jedną akcję. Walne zgromadzenie zdecydowała się podwyższyć kwotę do 1,83 zł. Stanowi to przy dzisiejszym kursie wynoszącym 18,50 zł - stopę dywidendy blisko 10%. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 22 sierpnia, a wypłatę przewidziano 6 września.

niedziela, 27 maja 2012

Jak inwestować?

Od kilku miesięcy rynki giełdowe są bardzo niestabilne. Aktualnie obserwujemy walkę o zachowanie oporów WIG20 na poziomie 2000 punktów czyli najniżej od lipca 2009 roku.
Obserwując aktualną sytuację towarzyszy nam niepewność i frustracja. Na rynkach panuje pesymizm, który nie ma żadnego uzasadnienia w wycenie poszczególnych spółek. Rynek jest jak wahadło, które stale odchyla się od skrajnego optymizmu (co sprawia, że ceny akcji są zbyt wysokie) do przesadzonego pesymizmu (gdy akcje są zbyt tanie). Inwestor wtedy sprzedaje optymistom a kupuje od pesymistów.

Więc jak inwestować?

Czym kierować się w wyborze odpowiednich inwestycji? Inwestor powinien starać się wykorzystywać korzyści z ruchu tego wahadła. 

niedziela, 13 maja 2012

Co zrobiłeś dla swojej emerytury?

W piątek Sejm zgodził się na podwyższenie naszego wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn  - przewiduje, że od 2013 r. wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku. Uchwalono też możliwość pobierania częściowej emerytury dla kobiety w wieku 62 lat z co najmniej 35-letnim stażem ubezpieczeniowym i mężczyzn w wieku 65 lat z co najmniej 40-letnim stażem ubezpieczeniowym.

Podniesienie wieku emerytalnego dla mężczyzn o dwa lata - da wzrost emerytury  o ok. 15%. Korzystając z kalkulatora  obliczyliśmy  szacunkową emeryturę dla dzisiejszego 35-cio latka, który dziś  zarabia średnią krajową. W założeniach kalkulatora wysokość zarobków rośnie wraz z czasem w oparciu o dane Ministerstwa Finansów. Dla przykładu dzisiejsze średnie wynagrodzenie wynoszące ok. 2,6 tys. zł netto, w roku 2044 osiągnie poziom ok. 6,5 tys. zł netto (w cenach stałych z 2012 r.).

niedziela, 6 maja 2012

Czy jest to odpowiedni czas na inwestycję w złoto czy srebro?


Zaleca się  aby 5-10%  naszego portfela  przechowywać w  bezpiecznych aktywach, do których zaliczane jest złoto i srebro. Te kruszce są odporne na inflację i wszelkie zawirowania na rynkach.
Wyniki złota czy srebra od początku roku nas nie zachwycają ale są zdecydowanie lepsze od lokat czy indeksów giełdowych. Złoto od początku roku wzrosło w wysokości (+5,08%) a srebro (+9,1%). Porównując wyniki roczne – niekorzystne są dla srebra, które zanotowało stratę na poziomie (-22,62%) a złoto zaliczyło niewielki wzrost na poziomie (+8,33%). Da się zaobserwować zarówno na złocie jak i srebrze że od października kursy tkwią w trendzie bocznym.

Popularne posty