środa, 26 marca 2014

Do wzięcia - 6,5 %Spółka Best jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce, świadcząc usługi obrotu i zarządzania zagrożonymi wierzytelnościami. Best przedstawił ofertę czteroletnich obligacji detalicznych serii K1 o wartości 45 mln zł. Jest to pierwsza seria obligacji oferowanych w ramach publicznego programu o docelowej wartości do 300 mln zł.


Obligacje Best SA będą posiadały następujące parametry:

Wykup papierów nastąpi w terminie 4 lat tj. - 30 kwietnia 2018 r.
Oprocentowanie: zmienne oparte będzie o sumę WIBOR 3M powiększonego o marżę w wysokości 3,8%.
 

środa, 19 marca 2014

Nadzieja w spółkach dywidendowych

Dziś giełda notowała kolejne spadki.  Były co prawda nieduże, ale w skali miesiąca robią się znaczne straty: sWIG80 (-9,94%), mWIG40 (-6,19%) czy WIG (-5,82%). Wypłata dywidendy to jedno z pewniejszych źródeł zarobku dla inwestorów lokujących środki w akcje, szczególnie w aktualnej sytuacji geopolitycznej jaką mamy obecnie w Europie.  Dywidenda dla wielu inwestorów jest jednym z ważniejszych wyznaczników inwestowania w akcje, szczególnie, kiedy kursy nie dają nadziei na dalsze wzrosty. W takich okresach - polityka dywidend nabiera większego znaczenia. Preferowane są spółki „dywidendowe” a nie „wzrostowe” – wyróżniające się bardziej stopą dywidendy niż tempem wzrostu spółki.
 

wtorek, 11 marca 2014

Jak wyselekcjonować spółki do portfela?

 
www.skoncentrowany.pl
Budując swój portfel inwestycyjny, możemy skorzystać z przedstawionych propozycji Legg Mason Skoncentrowany lub kalkować przedstawione spółki do swojego portfela. W długim terminie pozwolą one na uzyskanie znacznie lepszych stóp zwrotu niż stopa zwrotu z szerokiego indeksu rynku.

Ogłoszony został kolejny termin subskrypcji funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ. Piąta subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych E rozpoczęła się 4 marca i trwać będzie do 25 marca 2014 r.

Cena emisyjna certyfikatów z dnia 25.02.2014 wynosi 1 472,95 zł. Po tej cenie są oferowane certyfikaty z minimalnym zapisem 10 szt. tj. - 14.729,50 zł. Dla przypomnienia w emisji B wymagany min. zaangażowanie  były na poziomie ponad  57 tys. zł.

niedziela, 2 marca 2014

Inwestowanie w energetykę wiatrową.

Od dawna wśród inwestorów funkcjonuje powiedzenie że: "Nie należy wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka". O co chodzi z tymi jajkami w naszym portfelu. Jajka to nasz kapitał, o który musimy się sami solidnie troszczyć. Inwestując nie narażamy na straty swojego kapitału.
Zatem jak zdywersyfikować nasz portfel? To nie tylko wybór pomiędzy różne instrumenty giełdowe. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to różnicowanie walorów portfela w celu zmniejszenia jego ryzyka. W czasach kryzysu tak ważna jest dywersyfikacja portfela, która powinna zmniejszyć nasze ryzyko inwestycyjne. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to odpowiednie dobranie jego aktywów w taki sposób, aby zoptymalizować zysk a jednocześnie zminimalizować ryzyko. Dlatego nie chodzi tu o kupienie kilkunastu spółek do portfela ale zdywersyfikowanie względem aktywów.
W portfelu powinny znaleźć się nie tylko akcje, obligacje czy instrumenty bezpieczne jak lokaty czy fundusze pieniężne. Najbezpieczniejsza dywersyfikacja polega na posiadaniu różnych rodzajów aktywów takich jak: akcje,
nieruchomości, złoto, srebro, sztukę, biznes czy inwestowanie w odnawialne źródła alternatywne tzw. OZE.

Popularne posty