czwartek, 28 marca 2013

Czy można szukać zysku w funduszach inwestycyjnych?W ostatnim tygodniu  mieliśmy małe zamieszanie na rynkach - spowodowane problemem cypryjskim. Opodatkowanie prywatnych oszczędności budzi u inwestorów wiele obaw  o dalsze funkcjonowanie  strefy euro. Te problemy od razu odbiły się spadkami na giełdach. Zastanawiamy się co przyniosą nam kolejne tygodnie czy miesiące. W naszym kraju do niepokojów o finanse unijne dołączyła obawa o dalszą  sytuację gospodarczą kraju, spowodowaną rosnącą stopą bezrobocia, która przekroczyło już pułap 14,4%.  Dodatkowo jak do tego dodamy jeszcze spadające oprocentowanie lokat bankowych to należy zastanowić się w co inwestować? Pozytywnym symptomem jest fakt, że Polacy zaczęli więcej oszczędzać pieniędzy.

Jednak w takich warunkach rynkowych inwestowanie pieniędzy nie jest tak proste. Istnieje wiele metod pomnażania pieniędzy: akcje, fundusze inwestycyjne, obligacje lokaty, nieruchomości, złoto czy sztuka.  Każda z tych metod ma swoje wady i zalety. W co jednak zainwestować decyzja należy do każdego z nas inwestorów. Każda forma choćby ta najprostsza jak lokaty wymaga od nas odrobiny kontroli i dbania o swoje pieniądze.  Jednym ze sposobów jest inwestowanie w fundusze.
Coraz większą popularnością cieszą się fundusze inwestycyjne, którym na koniec lutego br. powierzyliśmy ponad 148 mld złotych. Powracające zainteresowanie funduszami wynika z faktu że coraz lepiej sobie radzą na rynkach, zarówno w klasie funduszy obligacji jak i funduszy akcyjnych.


wtorek, 19 marca 2013

Dywidendy czas zacząć - I cz.
Spadki na giełdach, osłabienie walut, perspektywa osłabienia złotego – to reakcje rynków na opodatkowania depozytów bankowych na Cyprze. Wszystko po to, by ratować wyspę przed niewypłacalnością. Dodatkowo jak do tego dodamy jeszcze spadające oprocentowanie lokat bankowych to ciśnie się pytanie czy warto lokować nasze oszczędności w bankach?

Rozwiązaniem może być strategia zainwestowania części kapitału w akcje wypłacające regularne dywidendy. Aby dywidenda spełniała tą rolę, powinna być wypłacana regularnie (rokrocznie) i na poziomie powyżej wskaźnika inflacji.

Na wysyp dywidend musimy poczekać do miesiąca maja i czerwca ale już teraz kilka spółek zadeklarowało chęć podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

Czy opłaca się kupować akcje dywidendowe?

wtorek, 12 marca 2013

Oszczędzamy


Nasze oszczędności z roku na rok są coraz wyższe. Stan na koniec 2012 r. wynosi blisko 1,08 bln zł. Wygląda że zaczęliśmy oszczędzać na tzw. czarną godzinę. Dynamika wzrostu wyniosła 11,6% do roku poprzedniego. Co prawda przeznaczanie wolnej gotówki na oszczędności nie zawsze jest dobre dla naszej gospodarki ale dla nas samych są to korzyści. Taka tendencja niestety nie będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu.

Jak przedstawia się struktura oszczędności gospodarstw domowych?

Największa wartość w oszczędnościach mają depozyty. Udział w oszczędnościach gospodarstw wynosi aż 48,9%. Na koniec roku w depozytach mieliśmy ulokowane blisko 520 mld zł. Niestety cięcia stóp procentowych, powodują spadek atrakcyjności lokat bankowych, więc zaczynamy rozglądać się za alternatywnymi źródłami naszych inwestycji. Kolejną ważną pozycją w tej strukturze mają OFE, które mają udział w naszych oszczędnościach ponad 25%. Na kolejnych miejscach uplasowały się Fundusze inwestycyjne uzyskując ponad 12% całej struktury oszczędności. 

piątek, 8 marca 2013

Portret inwestorek

Chcesz zarobić na giełdzie czy za pomocą innych instrumentów-  stosuj się inwestorze do poniższych tez, które charakteryzują  Panie inwestorki. Poniższe cechy zostały szczegółowo opisane w książce W. Buffett inwestuje jak dziewczyna. Autorka książki  L. Lotton radzi nam inwestorom dlaczego powinniśmy iść w ślady Buffetta, który podobnie jak kobiety, okazują się lepszymi inwestorami niż przeciętny mężczyzna. My mężczyźni mamy tendencję do przeceniania własnej wiedzy w przeciwieństwie do kobiet. Panie dzięki cierpliwości, sumienności i rozsądkowi są skuteczniejszymi inwestorami.
 
Inwestorki  cechuje osiem podstawowych zasad inwestowania:
poniedziałek, 4 marca 2013

Co w zamian lokat?


Lokaty przestają nam się kojarzyć z korzystną formą oszczędzania pieniędzy. Dziś trudno znaleźć ofertę na rynku z oprocentowaniem na poziomie 6 czy więcej procent. Najczęściej banki oferują nam lokaty oprocentowane na poziomie 4%. Gdzie ulokować nasze oszczędności przy spadającym oprocentowaniu lokat bankowych? Czy w tym przypadku rezygnować z lokat i szukać lepszych form lokowania naszych środków?

Jakby nie patrzyć to - lokaty bankowe są w dalszym ciągu najbezpieczniejszymi formami lokowania naszych pieniędzy. Nie decydujmy się na pierwszą z brzegu lokatę tylko należy porównać kilka propozycji i znaleźć tą najlepszą.

Policzmy faktyczne oprocentowanie posiłkując się inflacją, która już spadła do poziomu 1,7%. Już oprocentowanie na poziomie 2,5% daje nam część ułamkową zarobku. Chcąc zyskiwać co najmniej 2% realnego zysku z lokat, powinniśmy szukać lokat oprocentowanych na poziomie 5%.

Popularne posty