czwartek, 31 stycznia 2013

Najlepsze dywidendy w 2013r.

W czasach, kiedy ceny akcji na rynkach nie rokują nadziei na szybki wzrost, polityka dywidend nabiera większego znaczenia. Sugestie doboru portfela inwestycyjnego idą w kierunku spółek o niższej zmienności cen akcji i ich wyższej bieżącej dochodowości. Preferowane są spółki „dywidendowe” a nie „wzrostowe” – wyróżniające się bardziej stopą dywidendy niż tempem wzrostu spółki, o który zresztą trudniej.
Stopa dywidendy na warszawskim parkiecie ma w ostatnich latach tendencję rosnącą. Średni poziom wypłat dywidendy w relacji do rynkowej wartości kapitału notowanych spółek urósł w lipcu 2012 roku do 3,8% i jest jednym z najwyższych w historii notowań na GPW w Warszawie. Przekroczył nawet poziom z 2009 roku, kiedy ceny akcji spadły do wybitnie niskich poziomów, stwarzając tym samym bardzo dobrą podstawę do wysokiego wskaźnika dywidendy. Wtedy stopa dywidendy urosła do 3,6%. Po załamaniu wynikającym z globalnego kryzysu finansowego stopa dywidendy wróciła do trendu wzrostowego.
Osiągnięty poziom jest rezultatem wzrostu wypłat dla akcjonariuszy i przywiązywania przez firmy coraz większego znaczenia do aktywnej polityki dywidend. Miało to miejsce w okresie całej dekady poprzedzającej kryzys finansowy, a nawet i w jego trakcie. W rezultacie oferowane dywidendy w relacji do ceny akcji osiągnęły poziom obserwowany na wielu europejskich i światowych rynkach. Zmiany stopy dywidendy na polskim rynku kapitałowym pokazano niżej na wykresie (ryc. 1).
W czasach, kiedy ceny akcji na rynkach nie rokują nadziei na szybki wzrost, polityka dywidend nabiera większego znaczenia. Sugestie doboru portfela inwestycyjnego idą w kierunku spółek o niższej zmienności cen akcji i ich wyższej bieżącej dochodowości. Preferowane są spółki „dywidendowe” a nie „wzrostowe” – wyróżniające się bardziej stopą dywidendy niż tempem wzrostu spółki, o który zresztą trudniej.
Stopa dywidendy na warszawskim parkiecie ma w ostatnich latach tendencję rosnącą. Średni poziom wypłat dywidendy w relacji do rynkowej wartości kapitału notowanych spółek urósł w lipcu 2012 roku do 3,8% i jest jednym z najwyższych w historii notowań na GPW w Warszawie. Przekroczył nawet poziom z 2009 roku, kiedy ceny akcji spadły do wybitnie niskich poziomów, stwarzając tym samym bardzo dobrą podstawę do wysokiego wskaźnika dywidendy. Wtedy stopa dywidendy urosła do 3,6%. Po załamaniu wynikającym z globalnego kryzysu finansowego stopa dywidendy wróciła do trendu wzrostowego.
Osiągnięty poziom jest rezultatem wzrostu wypłat dla akcjonariuszy i przywiązywania przez firmy coraz większego znaczenia do aktywnej polityki dywidend. Miało to miejsce w okresie całej dekady poprzedzającej kryzys finansowy, a nawet i w jego trakcie. W rezultacie oferowane dywidendy w relacji do ceny akcji osiągnęły poziom obserwowany na wielu europejskich i światowych rynkach. Zmiany stopy dywidendy na polskim rynku kapitałowym pokazano niżej na wykresie (ryc. 1).
Dywidenda dla wielu inwestorów jest jednym z wyznaczników inwestowania w akcje, szczególnie, kiedy kurs nie dają nadziei na dalsze wzrosty. W czasach, kiedy ceny akcji na rynkach nie rokują nadziei na szybki wzrost, polityka dywidend nabiera większego znaczenia. Preferowane są spółki „dywidendowe” a nie „wzrostowe” – wyróżniające się bardziej stopą dywidendy niż tempem wzrostu spółki.
Stopa dywidendy to stosunek dywidendy przypadającej na jedną akcję do jej kursu giełdowego.
Wskaźnik ten obrazuje opłacalność inwestycji w akcje ze względu na dywidendę wypłacaną przez spółkę. Im wyższa jest stopa dywidendy, tym bardziej opłacalna jest inwestycja. Atrakcyjne stopy dywidendowe są już powyżej 5%.

czwartek, 24 stycznia 2013

Kupić - nie kupić akcje PHN?
Cena maksymalna akcji PHN w zapisach została ustalona dla inwestorów indywidualnych na 26 złotych za akcję. Inwestorzy indywidualni mogą zapisać się od 1 akcji po maksymalnie 1.500 akcji PHN.


niedziela, 20 stycznia 2013

Czy na PHN można będzie zarobić?

Skarb Państwa szykuje się do kolejnego IPO  - Polskiego Holdingu Nieruchomości, w którym chce sprzedać mniejszościowy pakiet walorów firmy. Kolejna pula akcji ma być sprzedana inwestorowi strategicznemu w późniejszym terminie .
 Gotowość przejęcia holdingu deklarowała grupa Radius jak również inni zainteresowani m.in. Zbigniew Jakubas czy takie firmy jak Ikea i Skanska. 

Polski Holding Nieruchomości jest jednym z największych podmiotów posiadających i zarządzających nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi w Polsce. Grupa działa w sektorach: biurowym, handlowym i logistycznym obejmującym ok. 150 nieruchomości, wynoszącymi ponad 300 tys. m², a także dysponuje znacznymi nieruchomości gruntowymi
.

niedziela, 13 stycznia 2013

Co z oszczędzaniem

Tylko 8% z nas deklaruje, że regularnie oszczędza. Większość przeznacza całe dochody na bieżące potrzeby. Niewielu udaje się „co nieco” odłożyć, gdyż oszczędzanie to ciężka praca, którą nie każdy chce wykonać.

Może z Nowym Rokiem warto postanowić sobie że będziemy oszczędzać?


Jak tego dokonać?


niedziela, 6 stycznia 2013

W co zainwestować w 2013 r.


Prognozy na rok 2013 dla inwestorów są coraz lepsze. Choć tak naprawdę nic nowego na rynkach finansowych nie wydarzyło się aby można uznać to za punkt zwrotny w obecnej sytuacji. Zagrożenie związane z kryzysem strefy euro dalej jest nierozwiązane. Kwestia klifu fiskalnego w USA również została tylko tymczasowo rozwiązana. W dalszym ciągu na rynkach finansowych istnieje niepewność, narzucone oszczędności w bardzo wielu krajach, niezadowolenia społeczne spowodowane zasikaniem pasa itp.

W co w takim razie inwestować w 2013 roku aby można cieszyć się zyskiem ?

Co da nam zarobić w tym roku?

Popularne posty