czwartek, 26 lutego 2015

10 najlepszych spółek dywidendowych na 2015 r.

Wypłata dywidendy to jedno z pewniejszych źródeł zarobku dla inwestorów lokujących środki w akcje. Część inwestorów buduje swoje strategie inwestycyjne właśnie w oparciu o te walory. Do tych inwestorów należę również ja.
Czy zakup spółek dywidendowych będzie najlepszym rozwiązaniem dla lokujących pieniądze na rynku akcji?Wszystko zależy od naszego podejścia do inwestowania – względem czasu.Dywidenda dla wielu inwestorów jest jednym z ważniejszych wyznaczników inwestowania w akcje, szczególnie, kiedy kursy akcji nie dają nadziei na dalsze wzrosty. W takich czasach - polityka dywidenda nabiera większego znaczenia. Preferowane są spółki „dywidendowe” a nie „wzrostowe” – wyróżniające się bardziej stopą dywidendy niż tempem wzrostu spółki. 
Stopa dywidendy to stosunek dywidendy przypadającej na jedną akcję do jej kursu giełdowego. Im wyższa jest stopa dywidendy, tym bardziej opłacalna jest inwestycja. Atrakcyjne stopy dywidendowe są już powyżej 5%.

czwartek, 12 lutego 2015

Alternatywa dla lokat


Stopy procentowe w Polsce są już na niskim poziomie. Jednak Rada Polityki Pieniężnej zapowiada dalsze obniżki. Lokaty oszczędzającym przynoszą coraz niższe zyski. Przeciętne oprocentowanie depozytów trzymiesięcznych już nie przekracza w zasadzie 3%. Uwzględniając podatek Belki uzyskamy odsetki w wysokości niecałych 2,5% rocznie. Choć dziś pojawiła się nowa lokata w Idea Banku - lokata bezkonkurencyjna o oprocentowaniu większym niż dotychczas tj. 3,6% na okres 3 lub 4 m-cy, bez konieczności otwierania konta bankowego. 

Jedną z alternatyw dla lokat - jest inwestowanie na giełdzie lub w funduszach akcyjne. Wiąże się to jednak z podwyższonym ryzykiem. Nie każdy z tym się godzi. 

Popularne posty