niedziela, 28 września 2014

Jak dobrać spółki dywidendowe do portfela?

Wypłata dywidendy to jedno z pewniejszych źródeł zarobku dla inwestorów lokujących środki w akcje. Część inwestorów buduje swoje strategie inwestycyjne właśnie w oparciu o te walory. Do tych inwestorów należę również ja.

Czy zakup spółek dywidendowych będzie najlepszym rozwiązaniem dla lokujących pieniądze na rynku akcji?

środa, 17 września 2014

Coraz trudniej o dobrą lokatę

Wczoraj skończyła mi się lokata terminowa  w Idea Banku. Przeglądam różne propozycje - aby ją dalej przedłużyć na korzystnych warunkach. Na rynku jest kilka ciekawych propozycji. Ale czy są dostępne dla każdego?

Re­kor­do­wo ni­skie stopy pro­cen­to­we, zachęcają do lokowania wolnych środków na lokatach. Jednak aby znaleźć porównywalne warunki, jak te sprzed czterech miesięcy, gdzie oprocentowanie wynosiło na lokacie PRO 3,75% - dziś jest to wręcz niemożliwe. Wydawało się, że gdy Rada Po­li­ty­ki Pie­nięż­nej na początku września nie zde­cy­do­wa­ła się na ob­ni­że­nie pod­sta­wo­wych stóp pro­cen­to­wych to oprocentowanie lokat powinno pozostać na porównywalnym poziomie. Jednak tak nie jest. W przy­pad­ku lokat 3-6 miesięcznych przeciętne oprocentowanie wy­no­si 3,40%. W przy­pad­ku rocz­nych lokat prze­cięt­ne opro­cen­to­wa­nie nie przekracza 3,2%.

wtorek, 9 września 2014

Szczyty na akcjach PZUGrupa Kapitałowa PZU to jedna z największych instytucji finansowych w naszej części Europy. Obsługuje ponad 16 mln klientów, co stanowi że jest największym podmiotem w branży ubezpieczeniowej w kraju. Spółka ostatnio bardzo dobrze sobie radzi na giełdzie. Od miesiąca codziennie kurs osiąga historyczne maksima. Wczoraj, po raz pierwszy w historii, kurs wzrósł w trakcie sesji powyżej 500 zł. Dziś na zakończenie sesji notowania zamknęły się kwotą 501 zł za jeden walor. Porównując wyniki z WIG20 widać siłę podmiotu. W ciągu roku walor podrożał ponad 27 %. Z kolei WIG20 w tym samym czasie zyskał jedynie 11%. Czyżby to była gra pod dywidendę?

Popularne posty