niedziela, 8 grudnia 2013

Więcej niż lokata

Sytuacja na giełdzie ostatnio się pogorszyła. Jest już po Św. Mikołaju a rajdu na który czeka większość inwestorów jak nie było tak nie ma. Jeśli jest hossa to większość inwestorów nie zastanawia się nad ulokowaniem części portfela w bezpieczne papiery. Dopiero jak obecnie, od paru dni, kursy wielu spółek pod rząd spadają - zastanawiamy się czy nasz portfel jest choć częściowo zabezpieczony przed tymi spadkami.

Co więc wybrać?

Lokaty dają nam niższy ale za to pewniejszy zysk - to ich główny plus. Ale są też argumenty przemawiające za wybraniem funduszu pieniężnego. Zakładając lokatę w banku, jesteśmy zmuszeni zamrozić pieniądze na określony czas (np. 1 roku). Z funduszu pieniężnego można wycofać się w dowolnym czasie, nie tracąc ani złotówki z już wypracowanych zysków. Z tego względu jest on lepszym rozwiązaniem dla kogoś, kto nie chce zamrażać swoich pieniędzy.

Szukając bezpiecznej przystani w części portfela, możemy zainwestować w fundusze pieniężne, które w ciągu ostatniego roku zanotowały wyniki wynoszące ponad 5%. Wśród nich jest UniKorona Pieniężny (5,08%)

Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym jednego roku. Charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości.

Dla kogo są fundusze pieniężne?

Fundusze pieniężne, które funkcjonują w ramach funduszy parasolowych do których zalicza się UniKorona Pieniężny, są godne polecenia dla aktywnych inwestorów. Obecność funduszu pieniężnego pod parasolem to możliwość szybkiego wycofania się z funduszu akcji w przypadku niesprzyjającej sytuacji na rynku akcji, bez konieczności płacenia podatku Belki.

Z jakimi opłatami trzeba się liczyć?

Fundusze pieniężne w większości nie pobierają opłat manipulacyjnych przy zakupie czy umorzeniu jednostek. TFI naliczają jednak opłatę za zarządzanie, która stanowi ich wynagrodzenie. Zazwyczaj nie przekracza ona 1,5%. Taka również jest również w Funduszu Unikoronia Pieniężnym.

UniKorona Pieniężny wyciągnęła wnioski ze swoich dotychczasowych problemów z ulokowaniem części kapitału w obligacjach korporacyjnych spółki budowlanej PBG i już nie przysporzy nam inwestorom zmartwień w postaci spadków wartości jednostki o ponad 2%.

Myślę, że przy trafnym doborze - fundusz pieniężny może stanowić alternatywę dla lokaty.

Zamiast oszczędności trzymanych na zwykłych ROR-ch, spróbujmy je bezpiecznie zainwestować. Wówczas chronimy je przed samym sobą. A gdy dokonamy trafnego wyboru, to mamy szansę na zysk na poziomie 5-7%.


2 komentarze:

  1. Dobre. Warto również wziąć pod uwagę Fundusze Dóbr Luksusowych.

    OdpowiedzUsuń
  2. Całkiem inna klasa funduszu.
    UniKorona Pieniężny inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym jednego roku.
    Z kolei FDL inwestuje min. 60% aktywów bezpośrednio bądź za pośrednictwem instytucji wspólnego inwestowania w instrumenty o charakterze udziałowym, w tym min. 30% w spółki, których głównym przedmiotem działalności jest oferowanie dóbr i usług, adresowanych do klientów zamożnych bez względu na sektor gospodarki do którego przynależą. Do 30% może być inwestowane w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego lub inne instrumenty udziałowe.

    OdpowiedzUsuń

Popularne posty