środa, 21 października 2009

Jak zbudować własną strategię?

Zanim rozpoczniesz inwestowanie powinieneś zadać sobie pytanie:

Jaki jest cel inwestowania?

Moja odpowiedź - dla większych pieniędzy. Ale czy wszyscy tak samo odpowiedzą? Pewnie są tacy, co inwestują dla adrenaliny, zabawy czy nauki. Większość pewnie powie  - żeby zyskać. Dobrze przygotowany plan inwestycyjny bardzo pomaga w osiągnięciu sukcesu na giełdzie.

Najpierw określ sobie ile chcesz zarobić i w jakim czasie. Ja w swoim harmonogramie mam określone kwoty dla każdego roku.

Kolejne pytanie na które musisz znać odpowiedź, to poziom straty. Może to być 10, 20 czy 30%. Załóżmy, że w planie masz założone, że możesz zaakceptować do 10 % straty. W takim wypadku powinieneś wybrać rynek obligacji, gdzie ryzyko jest najmniejsze. Gdy jesteś bardziej doświadczonym graczem, możesz wprowadzić do portfela do 40% akcji. Najlepiej przy każdym poziomie strat dywersyfikować portfel pomiędzy rynek akcji i obligacji.

Ważne jest jaki posiadamy styl inwestowania.

Każdy z nas posiada indywidualny styl inwestowania, uzależniony od cech osobowości tj.: agresywny, zrównoważony, konserwatywny.

Agresywny styl inwestowania - lokuje wszystkie środki w akcje. Poziom ryzyka jest bardzo wysoki. Zalecany jest ten styl inwestowania dla inwestorów oczekujących zysków większych niż przeciętne. Okres inwestowania długoterminowy 5-10 lat.

Zrównoważony styl inwestowania - lokuje w akcje oraz bezpieczne instrumenty finansowe, jakimi są obligacje np. skarbowe. Poziom ryzyka średni. Zalecany dla inwestorów oczekujących satysfakcjonujących zysków. Okres inwestowania 4- 8 lat.

Konserwatywny styl inwestowania – lokuje w bezpieczne instrumenty finansowe, bezpieczne fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane z gwarancją zwrotu kapitału lub lokaty bankowe. Poziom ryzyka - niski. Zalecany dla inwestorów nieakceptujących ryzyka. Okres inwestowania 2-7 lat.Ja preferuję zrównoważony styl inwestowania. Gdy rozpoczynałem przygodę z inwestowaniem w 2006 roku, to pierwszym Funduszem, który zakupiłem był ING Parasol Zrównoważony Plus (80% portfela). Kolejnym był również ING Parasol Selektywny Plus (20% portfela). Błędem w tamtym czasie było wejście z całą kasą do jednego Funduszu. Jednak było to też dobre rozwiązanie, ponieważ oba fundusze znajdowały się pod parasolem. Kiedy rozpoczęły się spadki i mój portfel stracił zakładane 10%, to w ramach parasolu sierpniu 2007 roku przeniosłem 90% kapitału do bezpieczniejszych instrumentów tj. ING Parasol Gotówkowy Plus. Pozwoliło mi to na ochronę mojego kapitału. Dla początkującego gracza dobrym rozwiązaniem jest inwestowanie w fundusze objęte parasolem. Należy inwestować w kilka wybranych funduszy, co zminimalizuje ryzyko inwestycyjne.

Inwestując w Fundusze stosuję strategię „Inwestuj systematycznie”. Polega ona na systematycznym inwestowaniu określonej kwoty pieniędzy co miesiąc. W dłuższym horyzoncie czasowym może przynieść dobre wyniki inwestycyjne. Inwestując systematycznie uśredniam cenę jednostek funduszy, nie zwracając uwagi na okresowe wahania koniunktury. Metoda ta przeznaczona jest jednak dla osób o dużej dyscyplinie wewnętrznej, a pomocnym narzędziem w tej metodzie jest automatyzacja.

Przy wyborze strategii inwestycyjnej dla akcji, należy podejmować indywidualne decyzje poprzedzone analizą fundamentalną, techniczną lub portfelową.

W przypadku wykorzystywania analizy fundamentalnej wymagane jest śledzenie informacji płynących ze spółek: raporty bieżące i okresowe.

Analiza techniczna polega na śledzeniu kursów akcji w oparciu o formacje na wykresach oraz wskaźniki.

Dobierając akcje na podstawie analizy portfelowej, dokonujemy dywersyfikacji papierów w oparciu o długoterminowe stopy zwrotu oraz współczynniki korelacji stóp zwrotu pomiędzy nimi.

Wskazane jest wykorzystywanie więcej niż jednej z metod analizy, co daje nam możliwość osiągnięcia większych zysków.
Przy zakupie akcji stosuję strategię opartą na takich wartościach jak cena/wartość księgowa na akcję, czyli C/WK. Staram się nie kupować spółek gdzie C/WK jest większe od 1,5. Jeżeli C/WK wynosi 2, to cena giełdowa aż o 100 % przewyższa realną wartość firmy i należy zastanowić się, czy rzeczywiście opłaca się inwestować w nią swoje pieniądze.

Drugim prostym wskaźnikiem jest cena/zysku lub C/Z (P/E, price to earnings per share). Wskaźnik, który mnie interesuje to gdy C/Z równy lub niższy od 10. Oznacza, że aktualna cena spółki jest relatywnie niska, natomiast C/Z równy lub większy od 15 ostrzega przed ewentualną spekulacją.

Przed kupnem warto sprawdzić spółkę: czy ma rosnące przychody, stabilny zysk, niskie zadłużenie, etc.

Inwestowanie na giełdzie to sztuka, niezwykle trudna. Wymaga ogromnej dyscypliny, pracy i czasu. Najlepiej ustalić swój niepowtarzalny sposób inwestowania, dostosowany tylko do własnych możliwości i predyspozycji oraz trzymać się go w dłuższej perspektywie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty