wtorek, 11 marca 2014

Jak wyselekcjonować spółki do portfela?

 
www.skoncentrowany.pl
Budując swój portfel inwestycyjny, możemy skorzystać z przedstawionych propozycji Legg Mason Skoncentrowany lub kalkować przedstawione spółki do swojego portfela. W długim terminie pozwolą one na uzyskanie znacznie lepszych stóp zwrotu niż stopa zwrotu z szerokiego indeksu rynku.

Ogłoszony został kolejny termin subskrypcji funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ. Piąta subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych E rozpoczęła się 4 marca i trwać będzie do 25 marca 2014 r.

Cena emisyjna certyfikatów z dnia 25.02.2014 wynosi 1 472,95 zł. Po tej cenie są oferowane certyfikaty z minimalnym zapisem 10 szt. tj. - 14.729,50 zł. Dla przypomnienia w emisji B wymagany min. zaangażowanie  były na poziomie ponad  57 tys. zł.Dla kogo ten fundusz? 
 
Należy zwrócić uwagę, że wykup certyfikatów przez fundusz jest możliwy po 2 latach. Zgodnie ze statutem, TFI SA ma obowiązek wyznaczyć pierwszy termin wykupu Certyfikatów przez fundusz nie wcześniej niż 2 lata od pierwszego dopuszczenia do obrotu Certyfikatów Inwestycyjnych jednocześnie nie później niż w trzecią rocznicę tego dopuszczenia. Transakcji będzie można również dokonać na GPW na tzw. rynku wtórnym. Jak widać Fundusz skierowany jest dla inwestorów o horyzoncie inwestycyjnym długim wynoszącym min 3-5 lat.

Wyróżnia go:
1. Niska dywersyfikacja polegającej na doborze od 10 do 20 spółek. Typowe fundusze akcji dostępne na rynku polskim posiadają w swoich portfelach dość znaczą ilość spółek.
2. Wysoki wskaźnik koncentracji w poszczególne spółki. Aż 5 największych pozycji w funduszu stanowi do 75% wartości aktywów.
3. Selekcja spółek do funduszu następuje w oparciu o analizę fundamentalną. Głównym celem jest poszukiwanie spółek niedocenianych przez rynek.
4. Udział procentowy spółek w funduszu oparty jest na oczekiwanej stopie zwrotu z danej inwestycji, ważonej ryzykiem.
 
Kluczem do sukcesu dla Legg Mason jest skoncentrowany portfel polskich akcji, wyselekcjonowanych przy wykorzystaniu tradycyjnych narzędzi analizy fundamentalnej.

Spółki w portfelu:

Trzon portfela stanowi pięć spółek. Są to: Pelion SA (12,74%), Comarch SA(10,74%), OMV AG(10,49%), Barrick Gold Corporation(9,41%) i Instal Kraków SA (9,05%). Na koniec 2013 roku zaangażowanie w akcje wynosiło 74,1%.


W roku 2013 wycena certyfikatu inwestycyjnego wzrosła o 32,01%, dla porównania WIG jedynie o 8,06%. Trzeba przyznać że to dobry wynik.

 
Jednak jak przeanalizujemy okres od początku powstania funduszu do dnia dzisiejszego w stosunku do szerokiego rynku to Legg Skoncentrowany wzrósł w tym czasie o 47,26% a indeks WIG o 45,34%. Widać z tego zestawienia że wielkiej różnicy  na korzyść certyfikatów nie widać.

Jeśli do tego dodamy koszty nabycia Certyfikatów w ofercie publicznej tj.: cenę emisyjną Certyfikatu oraz opłatę manipulacyjną pobieraną na rzecz Towarzystwa w wysokości od 0,3% do 2,5% wartości Certyfikatów, która jest uzależniona jest od wielkości zapisu to historyczne zyski zrównają się nam w tym przypadku.
 
 Struktura portfela Legg Mason Skoncentrowany jest rozwiązaniem godnym uwagi i może być kalką dla Twojego portfela. Niekoniecznie musisz kierować się powyższą propozycją. Ważne jest jednak aby przy doborze spółek do swojego portfela wybierać te, które charakteryzują się: 
 • prostym i zrozumiałym profilem działalności, 
 • wysoką efektywnością mierzoną wskaźnikiem zwrotu na kapitale (ROE), 
 • wysokimi marżami operacyjnymi, 
 • niską stopą zadłużenia, 
 • istotnymi przewagami konkurencyjnymi, 
 • kompetentnym zarządem, nastawionym na długofalowe korzyści dla swoich akcjonariuszyZ kolei B. Graham zaleca:
 
 • dywersyfikować posiadane akcje (od 10 do 30 spółek),
 • wybierać spółki "duże, szacowne i finansowane w sposób konserwatywny",
 • wybierać spółki płacące regularnie dywidendy,
 • z odpowiednim współczynnikiem cena/zysk,
 • monitorować portfel poprzez dokonywanie jego przeglądu.


 
To nie wszystko:

Zanim kupimy konkretne akcje, przeanalizujmy ich wyniki w ostatnim okresie. Od początku roku WIG stracił (-0,45%) a LMASFIZ (-3,05%). Większość spółek z portfela LMASFIZ traciła. Największe straty notowały spółki: Pelion (-16,98%) czy Prochem (-11,11%). Zyskiwały: Enel-Med (+24,08%) czy Elektroim (+21,67%). Dobre wyniki nie zabezpieczą nas przed stratami. Nie liczmy na wynik nadzwyczajny ale cieszmy się wynikiem przekraczającym obecne lokaty. Pamiętajmy również o bezpiecznej części portfela, która nas zabezpieczy przed poważnymi stratami, szczególnie przy obecnej sytuacji politycznej.


Pamiętaj!

Sam musisz wziąć odpowiedzialność za dobór swoich inwestycji do portfela i nikt Cię nie może wyręczyć w tym temacie. Trzymaj się zasady „kupuj tanio – sprzedawaj drogo”.

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty