środa, 19 marca 2014

Nadzieja w spółkach dywidendowych

Dziś giełda notowała kolejne spadki.  Były co prawda nieduże, ale w skali miesiąca robią się znaczne straty: sWIG80 (-9,94%), mWIG40 (-6,19%) czy WIG (-5,82%). Wypłata dywidendy to jedno z pewniejszych źródeł zarobku dla inwestorów lokujących środki w akcje, szczególnie w aktualnej sytuacji geopolitycznej jaką mamy obecnie w Europie.  Dywidenda dla wielu inwestorów jest jednym z ważniejszych wyznaczników inwestowania w akcje, szczególnie, kiedy kursy nie dają nadziei na dalsze wzrosty. W takich okresach - polityka dywidend nabiera większego znaczenia. Preferowane są spółki „dywidendowe” a nie „wzrostowe” – wyróżniające się bardziej stopą dywidendy niż tempem wzrostu spółki.
 Czy zakup spółek dywidendowych będzie najlepszym rozwiązaniem dla lokujących pieniądze na rynku akcji?
Odpowiedź na to pytanie uzależniona będzie od naszego podejścia do inwestowania  – względem czasu naszych inwestycji. Zależy czy jesteśmy inwestorem krótko czy długo terminowym. Żeby na tej strategii można zarobić, potrzebne są coroczne wypłaty dywidendy i atrakcyjna stopa dywidendowa. Stopę dywidendy otrzymujemy dzieląc wartość dywidendy wypłacanej akcjonariuszom na jedną akcję przez aktualną cenę akcji. Wskaźnik stopa dywidendy obrazuje opłacalność inwestycji. Im wyższa jest stopa dywidendy, tym bardziej opłacalna jest nasza inwestycja.

Czy opłacalna jest strategia kupowania akcji dywidendowych?
Jak widać, kurs indeksu WIG div zachowuje się lepiej od szerokiego rynku. Aby na tej strategii zarobić,  należy przestrzegać następujących zasad:
1. Inwestować w spółki o dobrej kondycji finansowej i wypłacające regularną dywidendę.
2. Inwestować w spółki  o dobrej kondycji finansowej.
3. Stosować do zakupu akcji analizę techniczną – kupować kiedy akcje są tanie.
4. Wybierać spółki, których stopa dywidenda wynosi co najmniej 5 %.

Wypłata dywidendy świadczy o stabilności finansowej spółki. Z drugiej strony, wypłata części zysku - ogranicza możliwości inwestycyjne i może być negatywnym sygnałem dla inwestora. Dlatego szukajmy spółek silnych, dobrze zarządzanych, ze zdrowymi finansami.
Kupno akcji dywidendowych może być dobrym sposobem na budowanie portfela emerytalnego.

Które akcje w tym roku powinny będą najhojniejsze?Na razie jeszcze trudno jest wskazać wszystkie spółki , gdyż jeszcze wiele spółek nie podjęło ostatecznej decyzji. Jednak już pojawiło się kilka wstępnych deklaracji ze strony emitentów. Najlepsi zaoferują stopę zwrotu na poziomie bliskim 5-9%.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty