wtorek, 4 czerwca 2013

Najlepsze dywidendy w 2013r. - cz. II

Z miesiąca na miesiąc doświadczamy spadającego oprocentowania lokat bankowych. W dalszym ciągu nie wiadomo czy serię obniżek stóp procentowych mamy za sobą czy nie? Skutkiem tego większość klientów poszukuje alternatyw dla lokat. Przykładem niech będzie emisja obligacji koncernu PKN Orlen, które w ciągu dwóch dni sprzedały się za 200 mln zł.  Dlatego ciśnie się pytanie czy warto lokować nasze oszczędności na lokatach w bankach?

Innym rozwiązaniem może być strategia zainwestowania części kapitału w akcje wypłacające regularne dywidendy. Aby dywidenda spełniała tą rolę, powinna być wypłacana regularnie (rokrocznie) i na poziomie powyżej wskaźnika inflacji. 
Czerwiec to tradycyjny okres wysypu dywidend. Kilka spółek zadeklarowało chęć podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Żeby na tej strategii można zarobić, potrzebne są takie spółki w portfelu, które regularnie wypłacają atrakcyjną stopę dywidendową. Stopę dywidendy otrzymujemy dzieląc wartość dywidendy wypłacanej akcjonariuszom na jedną akcję przez cenę akcji. Wskaźnik stopa dywidendy obrazuje nam opłacalność inwestycji w akcje ze względu na dywidendę wypłacaną przez spółkę. Im wyższa jest stopa dywidendy, tym bardziej opłacalna jest inwestycja. Aktualnie uważa się stopy dywidendy powyżej 4-5% za godne polecenia.

Aby na tej strategii zarobić należy przestrzegać następujących zasad: 


1. Inwestować w spółki o dobrej kondycji finansowej i wypłacające regularną dywidendę.

2. Inwestować w branżę rozwojową.

3. Stosować do zakupu akcji analizę techniczną – kupować akcje kiedy są tanie.

4.Wybierać spółki, których stopa dywidenda wynosi co najmniej 4-5 %. 


Przy wyborze akcji nie należy się kierować wyłącznie stopą dywidendy. Podstawowym kryterium powinny być fundamenty i dobra kondycja spółki. Dobrze gdy spółka wypłaca na dobrym poziomie regularne dywidendy. Przy obecnych przecenach dużo spółek jest z dobrymi perspektywami. Wysokie stopy dywidendowe są atrakcyjne szczególnie dla inwestorów długoterminowych. Stopa dywidendy to stosunek dywidendy przypadającej na jedną akcję do jej kursu giełdowego.
Wskaźnik ten obrazuje opłacalność inwestycji w akcje ze względu na dywidendę wypłacaną przez spółkę. Im wyższa jest stopa dywidendy, tym bardziej opłacalna jest inwestycja. Atrakcyjne stopy dywidendowe są już powyżej 4%. Korzystnie jest, jeśli stopa dywidendy przekracza oprocentowanie lokaty bankowej, wynoszącej obecnie średnio ok. 3-4%. Takie warunki obecnie spełnia co najmniej połowa spółek, które zamierzają podzielić się zyskiem z akcjonariuszami.

Dla przypomnienia, dywidenda jest opodatkowana według 19% stawki. Podatek zostanie odprowadzony zanim na nasze konto wpłyną pieniądze. Szkoda że zysków z dywidend nie da się rozliczyć w zeznaniu rocznym.

Na najbliższy miesiąc następujące spółki - zaproponowały wypłaty następujących dywidend: Tauron, jeden z największych dystrybutorów energii elektrycznej w kraju, zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 350,5 mln zł z zysku netto za 2012 rok, co daje 0,20 zł dywidendy na akcję. Przy dzisiejszym kursie 4,30 zł za jedna akcje daje to nam stopę dywidendową na dobrym poziomie 4,65%. Dniem dywidendy będzie 3 czerwca, a 18 czerwca nastąpi jej wypłata. Tauron z zysku za 2011 r. wypłacił 0,31 zł dywidendy na akcję. 

Dla przypomnienia inwestor, który nabył akcje do dnia 28.05.13 r. otrzyma dywidendę z zysku za rok 2012. Wynika to ze specyfiki rozliczeń giełdowych (tzw. zasada D+3).

Pragma Faktoring SA przeznaczy na wypłatę dywidendy 4,26 mln zł, czyli po 1,66 zł na akcję z zysku za 2011 rok, który wyniósł 5,32 mln zł.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 14 czerwca, a dniem wypłaty 28 czerwca 2012 roku. Uwzględniając dzisiejszy kurs 19,17 zł za jedna akcje daje to nam stopę dywidendową na dobrym poziomie 8,7%. Dla przypomnienia spółka wypłaciła podobna dywidendę za 2011 o stopie dywidendowej 8,26% nie wspominając stopy dywidendowej z 2011 r. na poziomie 20,35%.

Spółki SONEL S.A. wypłaci dywidendę w wysokości 0,44 zł na jedną akcję. Daje to bardzo przyzwoitą stopę dywidendowa na poziomie ponad 7%. Na dywidendę przeznacza się kwotę w wysokości 6 160 000 PLN. Dzień dywidendy ustalono na 5 czerwca 2013 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 19 czerwca 2013 r.

Za całym 2012 roku zysk netto grupy Pekao SA wyniósł 2,96 mld zł, czyli był o 1,9 proc. wyższy niż w 2011 roku co dało 8,39 zł dywidendy na akcję. Powyższa dywidenda daje stopę na poziomie 5,12%.

Proponowanym dniem dywidendy jest 21 czerwca 2013 roku, a dniem jej wypłaty 8 lipca 2013 roku.

Z kolei Telekomunikacja Polska zdecydowała o wypłacie 0,50 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok co będzie stanowiło stopę dywidendowa na poziomie 6,18%.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 27 czerwca, a dniem jej wypłaty 11 lipca. Łącznie na dywidendę trafi 656,18 mln zł. Zysk netto spółki wyniósł w 2012 r. 1,18 mld zł. Oczywiście nie jest to zeszłoroczny poziom przy stawce 1,5 zł, ale jak widzimy nawet po znacznej obniżce jest to przyzwoita stopa dywidendy.

Spółka informatyczna Qumak-Sekom, która koncentruje się na usługach w czterech strategicznych obszarach: aplikacjach biznesowych, integracji systemowej, technologiach inteligentnego budynku oraz usługach wsparcia i serwisu technologicznego przeznaczy 13 mln zł na dywidendę, czyli 1,25 zł na akcję.

Wypłatę dywidendy za rok 2012, powiększoną zostanie o część zysku z roku 2011, gdy dywidendy nie wypłacano.
Stopa dywidendy wyniosłaby zatem blisko 10%.

Inwestowanie w akacje spółek dywidendowych może być dobrą strategią dla osób odkładających na emeryturę. Posiadanie takich spółek w portfelu zwiększa siłę procentu składanego pod warunkiem reinwestowania dywidendy.

Przy wyborze należy brać pod uwagę spółki, które rokrocznie poprawiają zyski i dzielą się regularnie dywidendą na minimalnym poziomie 4-5%. Z powyższego zestawienia widać że takich spółek nie brakuje.
2 komentarze:

  1. Problemem w naszym kraju nie jest wysokość jednorazowych dywidend, ale ich stabilność. Bardzo mało firm wypłaca niestety dywidendy każdego roku.

    OdpowiedzUsuń
  2. Jest parę dobrych spółek, które systematycznie dzielą się dywidendą. Może nie jest to okres 20 lat ale od 5 lat znajdziemy kilka.

    OdpowiedzUsuń

Popularne posty