czwartek, 28 marca 2013

Czy można szukać zysku w funduszach inwestycyjnych?W ostatnim tygodniu  mieliśmy małe zamieszanie na rynkach - spowodowane problemem cypryjskim. Opodatkowanie prywatnych oszczędności budzi u inwestorów wiele obaw  o dalsze funkcjonowanie  strefy euro. Te problemy od razu odbiły się spadkami na giełdach. Zastanawiamy się co przyniosą nam kolejne tygodnie czy miesiące. W naszym kraju do niepokojów o finanse unijne dołączyła obawa o dalszą  sytuację gospodarczą kraju, spowodowaną rosnącą stopą bezrobocia, która przekroczyło już pułap 14,4%.  Dodatkowo jak do tego dodamy jeszcze spadające oprocentowanie lokat bankowych to należy zastanowić się w co inwestować? Pozytywnym symptomem jest fakt, że Polacy zaczęli więcej oszczędzać pieniędzy.

Jednak w takich warunkach rynkowych inwestowanie pieniędzy nie jest tak proste. Istnieje wiele metod pomnażania pieniędzy: akcje, fundusze inwestycyjne, obligacje lokaty, nieruchomości, złoto czy sztuka.  Każda z tych metod ma swoje wady i zalety. W co jednak zainwestować decyzja należy do każdego z nas inwestorów. Każda forma choćby ta najprostsza jak lokaty wymaga od nas odrobiny kontroli i dbania o swoje pieniądze.  Jednym ze sposobów jest inwestowanie w fundusze.
Coraz większą popularnością cieszą się fundusze inwestycyjne, którym na koniec lutego br. powierzyliśmy ponad 148 mld złotych. Powracające zainteresowanie funduszami wynika z faktu że coraz lepiej sobie radzą na rynkach, zarówno w klasie funduszy obligacji jak i funduszy akcyjnych.


 

Do zalet funduszy inwestycyjnych zaliczamy min.:

● możliwość lokowania niewielkich kwot. Minimalna pierwsza wpłata na nabycie jednostek wynosi zazwyczaj 100 zł, kolejne mogą być nawet niższe.

● płynność tzn. wpłaty i wypłaty możemy dokonać praktycznie w każdym momencie.

● czytelność – FIO codziennie publikuje wyceny jednostek.


Najlepsze fundusze w ostatnich trzech miesiącach przedstawia poniższa tabelka:

  

Dla przykładu w tym okresie WIG20 zaliczył (-8,28%) straty a WIG (-5,09%). Oczywiście i niektóre fundusze też zanotowały w tym samym czasie podobne starty. Jednak takich dysproporcji w tych instrumentach jest mniej niż na rynku akcji.


Jak wybrać te najlepsze fundusze?
Nieodpowiedni dobór funduszu może sprawić, że stracimy znaczną część oszczędności. Jak wybrać te najlepsze fundusze? 
Podstawowym błędem przy wyborze jest opieranie się o długoterminową  historycznej stopie zwrotu np. 3 czy 5 lat. Nie bierzmy w rozważaniach nad wyborem funduszu, stóp zwrotu powyżej jednego roku, gdyż trudno będzie funduszowi powtórzyć te wyniki w przyszłości. Im krótszy okres porównujemy przy doborze funduszy do portfela tym trafniej dokonamy wyboru dobrego funduszu. Ja porównuję stopy zwrotu z okresu trzymiesięcznego. Zapoznaję się również z tymi miesięcznymi jak również z półrocznymi.

Przy wyborze odpowiednich funduszy do naszego portfela pamiętajmy o magicznym słowie – dywersyfikacja. Staraj się wybierać co najmniej kilka funduszy. W praktyce chodzi o to, żeby "nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka" czyli nie inwestować całego kapitału na jednym rynku np. w funduszach małych i średnich spółek. Jeśli doszłoby do załamania na tym rynku, spowoduje, to że stracimy większość zainwestowanych pieniędzy. Dywersyfikacja czyli zróżnicowanie naszych inwestycji ochroni nasz portfel przed znaczną utratą. Ponadto strata poniesiona na jednej inwestycji, może zostać skompensowana przez zysk na drugim rynku.

Ważnym punktem przy wyborze funduszy jest porównanie ich pod kątem wysokości opłat i prowizji. Niektórych opłat jak manipulacyjnej można uniknąć inwestując np. w bankach internetowych. Jednak opłaty za zrządzanie nie unikniemy a pobierana np. opłata w wysokości 4% wartości aktywów netto może nam znacznie obniżyć planowane zyski.

Jeśli chcemy uniknąć płacenia podatku od dochodów z inwestycji kapitałowych przy każdej sprzedaży jednostek uczestnictwa powinniśmy zastanowić się nad funduszem parasolowym. Fundusz ten pozwala na uniknięcie płacenia podatku w przypadku transferowania pieniędzy z jednego funduszu na drugi. Nie unikniemy jednak zapłaty podatku Belki w przypadku wycofania środków z inwestycji.
 
Jak osiągnąć najlepszy wynik inwestując w fundusze?

1. Systematyczne i długoterminowo inwestować, co przyczyni się do osiągnięcie korzystnego wyniku. 

2. Dywersyfikować portfel o właściwy dobór w jego skład funduszy - nie jednego a najlepiej dwóch lub trzech funduszy. 

3. Inwestować w Fundusze pod "parasolem" celem oszczędzenia na podatkach oraz zabezpieczenia  się na wypadek bessy – uciekając w bezpieczniejsze fundusze. 

4. Przy doborze funduszy do portfela, kierujmy się krótkoterminowymi wynikami historycznym. Im krótsza historia tym trafniejsze wnioski jesteśmy w stanie wyciągnąć. 

5. Szczęście. Jeśli miałeś pecha i trzymałeś pieniądze w słabych funduszach - to nie masz co liczyć na zyski. Wiadomo fundusz funduszowi nierówny. 

6. Systematycznie monitorować swój portfel celem szybkiej konwersji.
 
Pomocnym instrumentem może być obserwacja średnich kroczących np. na Bankier.pl. 
 Można stosować dwie lub trzy średnie kroczące o różnych parametrach. Ja obserwuję 50-sesyjną i 150-sesyjną. Jeśli kurs 50-sesyjnej przecina od dołu 150-sesyjną, jest to mocny sygnał kupna lub konwersji na fundusze akcyjne. W przypadku odwrotnym jeśli 50-sesyjna przecina 150-sesyjną od góry jest to mocny sygnał sprzedaży lub ucieczki w fundusze bezpieczne.
Korzystając z tych instrumentów można nawet kilka razy do roku zmieniać fundusze - tak aby zminimalizować ryzyko inwestycyjne i uzyskać zadowalająca stopę zwrotu z inwestowania. 
 
Ciekawym instrumentem  w przedstawionym powyżej zestawieniu jest fundusz Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ.
 
Co go wyróżnia?
 • dobór akcji do portfela w oparciu o analizę fundamentalną,
 • niska dywersyfikacja (z reguły 10-15 spółek w portfelu),
 • 5 największych pozycji w portfelu – nawet do 75% wartości aktywów netto,
 • wysokie ryzyko wynikające ze zmienności wartości certyfikatu inwestycyjnego,
 • udział akcji od 60% do 100%,
 • unikanie pozycji neutralnych.
Certyfikaty inwestycyjne serii A, B i C Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. Certyfikaty są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą LMASFIZ, LMBSFIZ oraz LMCSFIZ.
 
Aktualny skład  portfela funduszu:

 
Niestety, większość rodaków swoje zaskórniaki czy oszczędności trzyma na rachunkach bieżących. Chcąc zarobić ponad inflację i zyskać nad lokatami, musimy szukać rozwiązań choćby w funduszach inwestycyjnych.

5 komentarzy:

 1. bardzo fajny post... thx

  OdpowiedzUsuń
 2. Nie lubię półśrodków. Jeśli zabawa w inwestowanie na rynkach kapitałowych - to tylko akcje. Sam kupujesz, sam sprzedajesz. Sam myślisz.

  OdpowiedzUsuń
 3. Można tylko inwestować w akcje ale dla inwestora który nie mają dość wiedzy czy też czasu, aby śledzić i analizować zmiany zachodzące na rynkach finansowych to fundusze są bardzo dobrą formą pomnażania pieniędzy.

  OdpowiedzUsuń
 4. Wydaje mi się, iż fundusze inwestycyjne są jedną z lepszych form inwestycyjnych. A przy umiejętnie zdywersyfikowanej i długoterminowej inwestycji, zyski mogą okazać się dość konkretne.

  OdpowiedzUsuń

Popularne posty