poniedziałek, 28 marca 2011

Gra pod dywidendę

Gra pod dywidendę to kupowanie akcji po ogłoszeniu informacji o wypłacie dywidendy, a sprzedaż zaraz po otrzymaniu prawa do dywidendy. Jednak żeby na tej strategii można zarobić potrzeba jest jeszcze atrakcyjna stopa dywidendy. Stopę dywidendy otrzymujemy dzieląc wartość dywidendy wypłacanej akcjonariuszom na jedną akcję przez cenę akcji. 

Wskaźnik stopa dywidendy obrazuje opłacalność inwestycji w akcje ze względu na dywidendę wypłacaną przez spółkę. Im wyższa jest stopa dywidendy, tym bardziej opłacalna jest inwestycja. Atrakcyjne stopy dywidendowe są już powyżej 5%. 

Obecnie na rynku GPW jest kilkadziesiąt spółek, które wypłacają dywidendę. Aby można zagrać i zarabiać na spółkach, które wypłacają dywidendę należy przestrzegać następujących zasad: 


1. Inwestować w spółki o dobrej kondycji finansowej. 
2. Inwestować w branżę rozwojową.
3. Stosować do zakupu akcji analizę techniczną.
5. Wybierać spółki, których stopa dywidenda wynosi co najmniej 5 %. 

Okres dywidendy właśnie się zaczyna. Miesiące: kwiecień, maj i czerwcu to wysyp dywidendy. Inwestując w ten sposób warto pamiętać o trzydniowym systemie rozliczania transakcji. Należy kupić akcje najpóźniej trzy sesje przed dniem dywidendy. 

W kwietniu zyskiem z akcjonariuszami podzielą się następujące spółki: 

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa, która postanowiła wypłacić dywidendę na poziomie 100,075 mln zł, co daje 10,59 zł na jedną akcję. Stopa dywidendy kształtuje się na (10,59/205=5,16%) 5,16% i jest atrakcyjnym poziomem. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 21 kwietnia 2011 r. Spójmy teraz jak wygląda spółka technicznie: 


Technicznie spółka od grudnia ub. roku jest prawie na tym samym poziomie. Spółka wypłaca dość regularnie dywidendę. Jedynie TU Europa za 2009 r. nie wypłaciła dywidendy. Z zysku za 2008 r. dywidenda wyniosła 5 zł na akcję, a z zysku za 2007 r. spółka wypłaciła 7,24 zł na akcję. Jest to spółka z sektora ubezpieczenia. Można zaryzykować i zainwestować pod dywidendę. 

Spółki z branży IT, Macrologic wypłaci dywidendy za rok 2010 w wysokości 2,0 zł na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 7 kwietnia, a termin wypłaty dywidendy na dzień 27 kwietnia 2011 r. Przed rokiem spółka przeznaczyła dla akcjonariuszy 4,72 mln zł z jednostkowego zysku, który wyniósł 6,63 mln zł. Oznaczało to wypłatę w wysokości 2,50 zł na akcję. W tym roku stopa dywidendy kształtuje się na poziomie 4,3% (2/46,50). Jest to niżej niż w przypadku TU Europa. Spółka w ostatnich dniach notowała dość znaczne wzrosty. Dla grających pod dywidendę – najprawdopodobniej pociąg już odjechał. 


W kwietniu „zyskiem” podzieli się TVN. Posiadacze akcji spółki TVN nie mają powodów do radości. Otrzymają zaledwie 4 grosze dywidendy za każdą akcję. Dla porównania w ubiegłym roku dywidenda wyniosła 30 groszy na akcję. W tym przypadku stopa dywidendy wyniesie (0,04/17,2) 0,23%. Jest to bardzo znikoma dywidenda – trudno w tym przypadku mówić o grze pod dywidendę. 


Pamiętajmy jeszcze o jednej regule gry pod dywidendę tj. cena akcji spółki bardzo często rośnie od momentu podania komunikatu o wysokości dywidendy do dnia ustalania prawa do niej i spada kiedy akcje notowane są już bez prawa do dywidendy. Kolejną ważną regułą jest to że od przyznanej dywidendy naliczany jest od razu podatek dochodowy. 

Wg mnie lepsza jest strategia gry pod dywidendę w ujęciu średnio i długo terminowym. Wybór należy do każdego z Was inwestorów.

1 komentarz:

  1. Myślę że można mówić o jeszcze jednej tendencji. Jeśli kurs spółki nie rósł przed dniem dywidendy a fundamenty spółki są dobre, to możliwe że spółka po korekcie o dywidendę możliwie szybko wróci do poprzedniego kursu.

    OdpowiedzUsuń

Popularne posty