niedziela, 20 marca 2011

Fundusze absolutnej stopy wzrostu.

Od początku roku tkwimy w trendzie bocznym. WIG porusza się w kanale pomiędzy 46500 a 48500. Podobny trend wykazuje większość funduszy inwestycyjnych. Ale nie ma się co dziwić, gdyż dla większości funduszy - benchmarkiem jest WIG. Czy w takim razie inwestując w fundusze jesteśmy skazani na marazm?. Jest grupa funduszy tzw. absolutnej stopy zwrotu, które inwestują, stosując dynamiczną strategię. Tradycyjne fundusze stosują strategie kupuj i trzymaj. Natomiast fundusze absolutnej stopy wzrostu wykorzystują w inwestowaniu krótkoterminowe trendy. Inwestują również w różne aktywa (akcje, obligacje, surowce czy instrumenty pochodne z zaangażowaniem od 0 do 100% portfela. Tylko od zarządzających zależy czy uzyskają absolutną stopę wzrostu.
Celem tych funduszy jest wypracowanie bezwzględnego zysku, niezależnie od bieżących trendów rynkowych.
 Spójrzmy teraz jak sobie te fundusze radzą. Widzimy że stopy zwrotu za ostatni rok są dość zróżnicowane. Najlepszą stopę zwrotu uzyskał fundusz Allianz Platinum FIZ (23,80%) a najgorszą Investor FIZ (-1,95%). Porównując wyniki do tradycyjnych funduszy nie widać w tym sektorze lepszych wyników. Jednak analizując ostatni kwartał widzimy że najlepszy wynik osiągnął Investor FIZ (+16,70%) a na kolejnym miejscu jest ING FIO Selektywny (+7,81%). Te wyniki są zdecydowanie lepsze od tradycyjnych funduszy. 

Czyżby te fundusze lepiej sobie radziły w trendzie bocznym niż przy wzrostach? Trudno wywnioskować, gdyż część z nich działa krócej niż 2 lata. 
Połowa z tych funduszy działa w formule funduszy zamkniętych (FIZ), a pozostałe są funduszami otwartymi (FIO). Różnią się też miedzy sobą znacznie wysokością prowizji, która wynosi od 0 – 5%.
Dotychczasowe wyników funduszy absolutnej stopy zwrotu nie wskazują na to że lepiej sobie radzą nad klasycznymi funduszami. 

Dla jakich inwestorów te fundusze są przeznaczone? 
  • poszukujących inwestycji o średnim i długim horyzoncie czasowym, 
  • akceptujących wysoką zmienność wartości certyfikatów inwestycyjnych. 
  • akceptujących podwyższony poziom ryzyka. 
  • inwestujących bez sprecyzowanej polityki inwestycyjnej.


W Maklerze można kupić certyfikaty. Zapisy są przyjmowane od 14 marca 2011 do 29 kwietnia 2011 r. Cena emisyjna 100 PLN, minimalny zapis 10 certyfikatów. W momencie składania dyspozycji zapisu należy mieć na rachunku eKONTO środki na pokrycie wartości zapisu wraz opłatą za wydanie świadectwa, jaką pobiera TFI BPH. 
Przed zainwestowaniem w jakikolwiek fundusz, należy rozważyć decyzję w pełni świadomie. Tu chodzi przecież o nasze pieniądze - ciężko zarobione.

2 komentarze:

  1. Polecam artykuł o funduszach typu absolute return w marcowym Forbesie :).

    OdpowiedzUsuń
  2. Absolutna stopa zwrotu - nazwa ładna, ale to w zasadzie ni pies, ni wydra. Tak czy inaczej to dobrze, że mamy coraz większą ofertę, pod tym względem wyglądamy na europejskim tle blado.

    OdpowiedzUsuń

Popularne posty