środa, 17 września 2014

Coraz trudniej o dobrą lokatę

Wczoraj skończyła mi się lokata terminowa  w Idea Banku. Przeglądam różne propozycje - aby ją dalej przedłużyć na korzystnych warunkach. Na rynku jest kilka ciekawych propozycji. Ale czy są dostępne dla każdego?

Re­kor­do­wo ni­skie stopy pro­cen­to­we, zachęcają do lokowania wolnych środków na lokatach. Jednak aby znaleźć porównywalne warunki, jak te sprzed czterech miesięcy, gdzie oprocentowanie wynosiło na lokacie PRO 3,75% - dziś jest to wręcz niemożliwe. Wydawało się, że gdy Rada Po­li­ty­ki Pie­nięż­nej na początku września nie zde­cy­do­wa­ła się na ob­ni­że­nie pod­sta­wo­wych stóp pro­cen­to­wych to oprocentowanie lokat powinno pozostać na porównywalnym poziomie. Jednak tak nie jest. W przy­pad­ku lokat 3-6 miesięcznych przeciętne oprocentowanie wy­no­si 3,40%. W przy­pad­ku rocz­nych lokat prze­cięt­ne opro­cen­to­wa­nie nie przekracza 3,2%.

Są oczywiście oferty o wyższym oprocentowaniu jak choćby Lokata Happy w Idea Banku. Jednak oferta ta jest skierowana dla nowych klientów Idea Banku. Dodatkowo maksymalna kwota lokaty wynosząca 10 000 zł - ogranicza tą ofertę. Podobnie jak Lokata na start w Getin Banku o oprocentowaniu 4,5%.

 Większość lokata o oprocentowaniu powyżej 4% dotyczy:

- nowych klientów,

- zakładania przez aplikacje mobilne,

- dla nowych środków,

- wraz z założeniem rachunku,

- dokonania określonych kwot transakcji kartą debetową czy wręcz posiadania kredytu w danym banku.


Gdzie jeszcze szukać zysku?

Popularną formą inwestowania są Fundusze inwestycyjne, gdzie wykupujemy jednostki uczestnictwa w danym funduszu, dzięki temu fundusz gromadzi kapitał, co daje nam większe możliwości i zwiększa szanse na zysk. Również w przypadku inwestowania w fundusze musimy się liczyć z ryzykiem, który jest nieodłącznym elementem inwestowania. A ryzyko możemy ograniczyć inwestując w fundusze pieniężne.

Jednym z takich funduszy, który ostatnio przebija lokaty jest ING Lokacyjny Plus.

Fundusz inwestuje do 100% aktywów w krótko i średnioterminowe dłużne instrumenty finansowe tj. instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mający siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej. Ekspozycja portfela na polskiego złotego wynosi od 66% do 100% aktywów funduszu. Zarządzający Funduszem wybierają instrumenty dłużne, pozwalające na wzrost wartości aktywów przy niskim ryzyku inwestycyjnym. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (100% WIBID 12M).

Stopa zwrotu funduszu:
- 1 m-c - 0,57%,
- 3 m-ce - 1,14%
- 6 m-cy - 3,60%,
- 1 rok - 6,29%,
- 3 lata - 18,07%.

 

 
 


Jeśli ktoś zainwestował w ten fundusz 6 m-cy temu - uzyskał oprocentowanie w tym okresie na poziomie oprocentowania średniorocznych lokat rocznych. Czego chcieć więcej?

Jak widać, oferta banków jest różnorodna i dynamiczna. Dziś normą jest posiadanie kilku rachunków w różnych bankach i przerzucanie w zależności od aktualnej oferty banków środków po zakończeniu poszczególnych lokat,  gdyż oferty banków bardzo  szybko ulegają zmianom. W ubiegłym roku - prymusem w najlepszych ofertach depozytowych był Getin Bank czy Open Finace. Dziś jest to jeszcze Idea Bank ale widać już spowolnienie i pewnie w najbliższym czasie będzie zmiana lidera. Dlatego zanim powierzymy własne środki powinniśmy poznać oferty innych banków. Warto także zwrócić uwagę na jakich warunkach zostaną odnowione (w moim przypadku było to oprocentowanie 2%).

Trzeba dodać że lokaty nie należą do najzyskowniejszych produktów. Cechuje je wysokie bezpieczeństwo. Choć w dzisiejszych niepewnych czasach najbezpieczniej jest trzymać gotówkę w domu w skarpecie!
 
 
 

3 komentarze:

  1. Akurat się składa że mam ten fundusz w swoim portfelu.

    OdpowiedzUsuń
  2. Ja akurat zastanawiam się nad Happy od Idea banku

    OdpowiedzUsuń
  3. Oferta ciekawa - masz możliwość założenia baner obok

    OdpowiedzUsuń

Popularne posty