niedziela, 12 stycznia 2014

Trzy fundusze inwestycyjne na początek 2014 rokuW ostatnim czasie, głęboka korekta na GPW nie ominęła również wyników funduszy inwestycyjnych. Większość naszych indeksów notuje straty w okolicach 5%. WIG (-5,50%), WIG20 (-5,93%) czy mWIG40 (-4,90%) . Większość funduszy inwestycyjnych też traci. W ciągu ostatniego miesiąca UniFundusze FIO Subfundusz UniAkcje Turcja traci 13,64%. Stratę 6,75% notuje ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego a 5% straty zalicza gro funduszy akcyjnych czy średnich i małych spółek. Ale nie wszystkie fundusze tak źle się spisują.

Jednym z lepszych funduszy w ostatnim czasie jest ING Japonia. Jest to fundusz zagraniczny. Fundusz zanotował następujące wyniki:

1M: +4,51%
3M: +12,81%
6M: +9,12%
1R: +43,24%Polityka inwestycyjna funduszu to:
Inwestowanie do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski ING (L) Invest Japan
ING (L) Invest Japan inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w Japonii
Silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek

 Więcej o tym funduszu można doczytać w Karcie Funduszu


Dobre wyniki notuje z kolei inny fundusz - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny. Jest to fundusz sektorowy, inwestujący w akcje firm mających stabilną sytuację finansową, posiadające możliwości dynamicznego rozwoju poprzez innowacje w różnych branżach. Portfel funduszu stanowią akcje polskich i globalnych walorów. Pod koniec zeszłego roku w portfelu większość spółki było z sektora IT i Media (CD Projekt), takie przemysłowy jak ZPUE - producent urządzeń do przetwarzania i przesyłu energii elektrycznej o niskich i średnich napięciach, który wykorzystuje nowoczesne linie technologiczne i cyfrowo sterowane maszyny.Więcej o tym funduszu można doczytać w Karcie Funduszu


Inny fundusz, który zasługuje w ostatnim czasie na uwagę to ING Europejskich Spółek Dywidendowych. jest to fundusz inwestujący w akcje europejskich spółek dzielących się z akcjonariuszami dywidendami. Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski ING (L) Invest Europe High Dividend. ING (L) Invest Europe High Dividend inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w Europie (z wykluczeniem Europy Wschodniej), które charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem wypłacanych dywidend.

W ramach strategii funduszu - dobierane są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend wynikających z dobrej kondycji spółek.

Posiada silnie zdywersyfikowany portfel starannie wyselekcjonowanych spółek wysokodywidendowych działających w sektorach: finansowym, przemysłowym i energii w różnych krajach.
 

Więcej o tym funduszu można doczytać w Karcie Funduszu
Jak osiągnąć najlepszy wynik inwestując w fundusze?

1. Systematyczne i długoterminowo inwestować, co przyczyni się do osiągnięcie korzystnego wyniku.

2. Dywersyfikować portfel o właściwy dobór w jego skład funduszy - nie jednego a najlepiej dwóch lub trzech funduszy.

3. Inwestować w Fundusze pod "parasolem" celem oszczędzenia na podatkach oraz zabezpieczenia się na wypadek bessy – uciekając w bezpieczniejsze fundusze.

4. Przy doborze funduszy do portfela, kierujmy się krótkoterminowymi wynikami historycznym. Im krótsza historia tym trafniejsze wnioski jesteśmy w stanie wyciągnąć.

5. Szczęście. Jeśli miałeś pecha i trzymałeś pieniądze w słabych funduszach - to nie masz co liczyć na zyski. Wiadomo fundusz funduszowi nierówny.

6. Systematycznie monitorować swój portfel celem szybkiej konwersji.

Pomocnym instrumentem może być obserwacja średnich kroczących np. na Bankier.pl.

Można stosować dwie lub trzy średnie kroczące o różnych parametrach. Na załączonym wykresie przyjąłem 50-sesyjną i 150-sesyjną. Jeśli kurs 50-sesyjnej przecina od dołu 150-sesyjną, jest to mocny sygnał kupna lub konwersji na fundusze akcyjne. W przypadku odwrotnym jeśli 50-sesyjnej przecina 150-sesyjną od góry jest to mocny sygnał sprzedaży lub ucieczki w fundusze bezpieczne.

1 komentarz:

  1. Myślę, że ten rok będzie optymalne pod inwestycje w nieruchomości. Przecież kto ma środki na przejęcie magazynów jartomu, może w krótkim czasie zrobić złoty interes. Nie ma co ukrywać, że w chwili obecnej warunki do inwestowania są znakomite, problemem jest kapitał - jesli ten się pojawi, to zmienią się również warunki.

    OdpowiedzUsuń

Popularne posty