sobota, 31 grudnia 2011

Liderzy kontra przegrani w portfelu.


Rynek w 2011 r. niestety rozczarował nas. WIG w całym tym okresie stracił 21,18%. Z kolei WIG20 zniżkował o 22,21%. Jeszcze gorszy wynik zanotowały mWIG40 – 23,06% czy sWIG80 -30,49%. A sam indeks WIG BUD zanotował 44,02% straty. Jednym z ważniejszych priorytetów w tym roku było nie zarabianie a ochrona kapitału aby nie zanotować większych strat. Dużym zainteresowaniem cieszyły się bezpieczne papiery typu obligacje rządowe krajowe, jak i zagraniczne. Ochronę kapitału zapewniały też wysokie lokaty bez tzw. podatku belki. Rok 2011 r. zostanie również zapamiętany jako rok złota - szczególnie pierwsza połowa roku. Druga była trochę gorsza ale i tak wynik uzyskany na złocie (+10%) jest zdecydowanie lepszy od wielu akcji czy funduszy inwestycyjnych. Gorszy wynik zanotowało niestety srebro (-10%). Jeszcze lepszy wynik zanotowała ropa Brend (+14,55%). Osłabienie złotego przyniosło inwestorom zyski na walutach: EURO (+11,18%), GBP (+12,78%) czy USD (+13,59%). Jednak i na naszym rynku były perełki inwestycyjne.

Przykładem takiego sukcesu w 2011 r. z wynikiem (+178,74%) uzyskanym przez PZ CORMAY S.A.
źródło; http://www.pzcormay.pl/
To uznany producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Produkujemy min. testy in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi. W ofercie posiada automatyczne analizatory biochemiczne, hematologiczne. Oferuje próżniowy system pobierania krwi. Bardzo dobre wyniki dają nadzieję na przyszłość. Cormay wypracował w III kwartale br. 5,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto czyli o 120,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szkoda że tej spółki nie miałem w swoim portfelu cały rok.

źródło: http://www.pepees.pl/
 Polsce producent maszyn i urządzeń dla górnictwa. Produkuje również maszyny i urządzenia na potrzeby kolei oraz przemysłu cementowego. Grupa Famur S.A specjalizuje się w produkcji kombajnów ścianowych z napędem elektrycznym lub hydraulicznym, które charakteryzują się budową modułową oraz możliwością zabudowy różnych typów ramion z silnikami o dużej mocy.

Hitem z mojego portfela okazało się Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA uzyskując wynik (+78,72%) w czołówce peletonu. Spółka zajmuje się przetwórstwem ziemniaków. Produkuje skrobię ziemniaczaną i jej przetwory. Firma posiada ok. 30% udziału w rynku krajowej produkcji wyrobów ziemniaczanych. Głównymi odbiorcami zagranicznymi są Rosja, Ukraina, Białoruś, Litwa i Łotwa, w mniejszym stopniu kraje Azji, Ameryki i Unii Europejskiej. Ta spółka znajduje się w moim portfelu prawie cały rok.


Z kolei jedną z większych dywidend w 2011 roku przyznała akcjonariuszom Grupa Famur S.A.

Jest to największy w
Dywidendę wypłacono w postaci niepieniężnej (0,62 zł) w akcjach wydzielanych z grupy spółek PGO (odlewnie) i Zamet Industry (urządzenia wielkogabarytowe). Spółki te zadebiutowały na przełomie września i października. Na każde 5 akcji Famuru akcjonariusz otrzymał po jednej akcji Zamet Industry i jednej akcji PGO. Tak wysoka dywidenda (stopa dywidendy 19,68%) wynika z tego że na dywidendę przeznaczono jej całe zyski z lat 2007-2010 oraz część zysku za rok 2006. Atrakcyjności dywidendy dodaje fakt że akcje otrzymane jako dywidenda - PGO Odlewnie od debiutu 2011-10-10 zyskały (+107,89%) a spółka Zamet Industry zyskała (+46,90%).
źródło: http://www.famur.com.pl/


Dobry wynik w tym roku zanotowała spółka z mojego portfela PGNiG SA, która jest liderem rynku gazu w Polsce. Działalność spółki obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych. Jako jedna z najlepszych spółek w WIG20 uzyskała satysfakcjonujący wynik bliski (+14%). 2012 dla PGNiG zapowiada się również atrakcyjnie gdyż jest postrzegana jako spółka defensywna. Dodatkowo na korzystny wizerunek wpłyną dwa nowe segmenty działalności spółki - energetyka oraz wydobycie ropy i gazu w Norwegii.


źródło: pgnig.pl

Osłabienie złotego jak również wynik indeksu giełdy nowojorskiej podziałało korzystnie na ETFSP500, który uzyskał w przeciągu siedmiu m-cy tego roku - wynik (+16,32%) Inwestowanie w ten ETF pozwala nam dywersyfikować portfel inwestycyjny na rynki amerykańskie. Jednak przy inwestowaniu w ten instrument należy mieć na uwadze ryzyko walutowe, gdyż ich wartość zależy zarówno od koniunktury na giełdzie, jak również od kursów walut w których są denominowanie czyli w tym przypadku USD.

Posiadaczom tytułów uczestnictwa funduszu może być wypłacana dywidenda. W tym roku została wypłacona w wysokości 0,12EURO co daje stopę dywidendy na poziomie 1,26%.Dla wielu posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mijający rok nie był udany. Jednak i tu można znaleźć ciekawe propozycje.

Zaczynałem przegląd od spółki medycznej i zakończę w tej branży lecz funduszem gdyż sektor medyczny zaliczany jest do tzw. sektora defensywnego ,w których koniunktura nie jest bezpośrednio uzależniona od zmian sytuacji makroekonomicznej.

Fundusz TFI PZU – Energia Medycyna Ekologia od początku roku przyniósł inwestorom zysk na poziomie niemal 25%. Koncentruje się na spółkach, które prowadzą działalność szeroko rozumianą ochroną zdrowia, ochroną środowiska naturalnego czy związaną z energetyką.


Z przeciwstawnego bieguna można uznać kiepski debiut w lipcu JSW na poziomie 3,3%. Ten wynik przyczynił się do tego że większość inwestorów postanowiła trzymać akcje z perspektywą wzrostu kursu. Do tej pory jeśli inwestor tak postąpił - już stracił za niecałe 6 m-cy 38,16%. Dla porównania Bogdanka w tym czasie (6-ciu miesięcy) straciła jedynie 9,57%.źródło: http://www.jsw.pl/Sukces konta BGŻOptima , przerósł możliwości banku w wyniku czego bank zaprzestał oferować lokaty jednodniowe na poziomie 6,48% netto. Splendoru ofercie nie daje gadżet DigiPass, który znacznie utrudnia korzystanie z konta. Każdą operację w BGŻ Optima trzeba potwierdzić numerem klienta następnie wklepujemy PIN do tokena, później do niego wprowadzamy numer generowany przez stronę banku. Z kolei token generuje nam numer, który wpisujemy do pola na stronie banku. Czyż nie skomplikowane? W zasadzie token będzie nam jeszcze potrzebny do likwidacji lokat w kwietniu. Aktualna oferta lokat nie jest zbyt atrakcyjna, mam nadzieję że wymyślą lepszą propozycję dla nas klientów chcąc nas zatrzymać.źródło: bgzoptima.pl
Kolejną inwestycją, którą nie mogę zaliczyć do udanych w II połowie roku to akcje KGHM. Nie będę tu krytykował propozycji podatku od kopali, który uważam że powinien być płacony lecz ostatniej inwestycji tj. kupna spółki Quadra FNX mniejszego niż KGHM za cenę odbiegającą od bieżących notowań przejmowanej spółki. Transakcję tą inwestorzy ocenili chłodno. Gorsza koniunktura na rynkach i spadek cen miedzi potęguje dodatkowo niekorzystne notowania spółki. Wyniki akcji za ostatni rok notują stratę na poziomie
(-34,13%) dla porównania starta w okresie 6 m-cy wynosi (-43,86%) a jednego miesiąca
(-16,53%). O dywidendzie na dotychczasowym poziomie inwestorzy mogą zapomnieć.


źródło: http://www.kghm.pl/

Kolejną spółką, która nas nie zachwyciła to PBG. Firma świadczy specjalistyczne usługi w obszarach: gazu ziemnego, ropy naftowej i wody. Prowadzi działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarze: wydobycia, przesyłu, magazynowania i dystrybucji. Spółka dość dobrze prezentuje się na tle sektora budowlanego jednak to nie przekłada się na wzrosty a szkoda. W moim pot refu była przez pewien czas w październiku gdzie dała ładnie zarobić. Jednak w skali całego roku wynik jest tragiczny (-66,51%), 6 m-cy (-48,74%), 3 m-ce (+26,67), 1 m-c (-3,53%). Zastanawiające dlaczego tak się dzieje, bo koniunktura w budownictwie nie wygląda tak źle – dużo jest prowadzonych inwestycji na EURO2012?


źródło: pbg-sa.pl
Wynikiem za 2011 r. rozczarował mnie MCI - Fundusz inwestycyjny, który zarządza funduszami: MCI.EuroVentures (ekspansja i buy-out), MCI.TechVentures (wzrost i ekspansja), MCI.BioVentures (start-up i wczesny etap), Helix Ventures Partners (zasiew i start-up), Internet Ventures (wczesny etap i wzrost), MCI.ImmoVentures (nieruchomości i infrastruktura) oraz MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO (absolute return hedge fund). W czasie korekty lepiej unikać spółek takich inwestycji jak MCI, które są mocno powiązane z rynkiem i uzależnione bardzo od koniunktury na parkiecie.

Spółka zanotowała stratę w całym 2011 roku na poziomie 53,95%. Dobrze że zadziałały STOP LOSSY
.


Kończąc - portfel w 2011 r. za bardzo nie ucierpiał na tych zniżkach jak również nie zarobił – tak jak napisałem na początku główny wysiłek był skierowany na zabezpieczenie zgromadzonego kapitału. Ponieważ to ostatni dzień 2011 roku, przed nami sylwester więc wszystkim czytelnikom życzę wspaniałej sylwestrowej zabawy i udanego 2012 roku a przede wszystkim trafnych inwestycji zakończonych zyskami.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty