sobota, 9 października 2010

Dbajmy o swoje pieniądze i pamiętajmy o posiadanych prawach poboru.

Kurs Boryszewa 5 października zamknął się kwotą 4,89 zł a następnego  dnia wartość odniesienia pokazywała kwotę 1,70 zł. Czy to spadek ponad 60%? Ależ skąd - to tylko zasługa prawa poboru. Całość procesu odbywa się automatycznie bez udziału nas samych. Naszym zadaniem jest pilnowanie terminów aby nie stracić pieniędzy przez przeoczenie.

Co to są prawa poboru?

Prawo poboru (PP) to zasada umożliwiająca co najmniej zachowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnego udziału w kapitale akcyjnym danej spółki akcyjnej po nowej emisji jej akcji. Według tej reguły objęcie przez akcjonariuszy odpowiedniej ilości nowych akcji zależy ściśle od już posiadanego ich stanu ilościowego, i odbywa się w terminie specjalnie wyznaczonym im przez spółkę. Akcjonariusze niezainteresowani nowo emitowanymi walorami tej spółki mogą zbywać swoje prawa poboru osobom trzecim - gotowym wejść w skład jej akcjonariatu albo też chcącym powiększyć swój w nim udział.
Jak to wygląda krok po kroku na przykładzie Boryszewa?

1.      W przypadku Boryszewa dzień ustalenia prawa poboru przypadł na 8 października. Jednak pamiętając o zasadzie D+3 ostatnim dzień uprawniającym do nabycia akcji z prawem poboru to był 5 października. Posiadając akcje w tym dniu na zamknięciu notowań  mieliśmy prawo brać udział w nowej emisji.

2.      Odcięcie, czyli teoretyczna wartość praw poboru kursu nastąpiła o 3,19 zł na otwarciu sesji w dniu 6 października. Teoretyczna Wartość Prawa Poboru wyliczamy wg następującego wzoru:

TWPP = (C – E) / (N+1)
C - cena rynkowa akcji na ostatniej sesji (5.10) z prawem poboru (4,89 zł)
E - cena  emisyjna nowych akcji (0,10 zł)
N – liczba praw poboru potrzebnych do objęcia nowej emisji (Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia dwóch akcji nowej emisji, stąd 0,5)
TWPP = (4,89 – 0,1)/(0,5+1) = 3,19

3.      Na sesji 6 października kurs odniesienia dla akcji został skorygowany o TWPP na poziomie (4,89 – 3,19)=1,70 zł

4.      Od tego dnia akcje są już notowane bez PP i zostają one przyznane na rachunek maklerski jako osobny instrument finansowy.
      Powyższe czynności gdy byliśmy tylko posiadaczami akcji Boryszewa na zakończeniu sesji w dniu 5 października dokonały się automatycznie – bez naszego udziału.

5.      Posiadając prawa poboru możemy:
- złożyć zapisy na akcje nowej emisji. W wypadku Boryszewa termin ten nie jest jeszcze znany. Będzie ogłoszony i podany do publicznej wiadomości. Ważne aby nie przegapić tego komunikatu,
- sprzedać prawa poboru. Pozwoli to wycofać gotówkę, którą wcześniej odcięto. Musimy zdecydować się na jedną z dwóch możliwości aby nam nie przepadła powyższa szansa.

6.      Posiadając dotychczas 200 akcji Boryszewa po scaleniu ich z nowymi będę posiadał 600 akcji. Więc jaki bilans? Gdyby kurs nie uległ zmianie to wartość pozycji to 600x1,7 = 1020 zł. Na dzień 5 października miałem 978 zł. Niewielki zysk. Jednak kurs w dniu 6 października wzrósł o blisko 20% i aktualnie waha się w granicach 2 zł. Wartość całego pakietu może wynieść 600x2,0=1.200 zł. Gdy kurs się utrzyma to będzie można mówić o zysku 22%. Mam nadzieję że będzie jeszcze wyższy.

Dbając o swoje pieniądze, pamiętaj o posiadanych prawach poboru poprzez pilnowanie terminów np. zapisów na akcje aby ich nie stracić przez przeoczenie.

2 komentarze:

  1. Jaja to będą, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn KNF nie zatwierdzi prospektu emisyjnego Boryszewa (nie twierdzę że tak będzie). Dlatego bardzo ostrożnie podchodzę do spółek, które ze względów technicznych odcinają prawa poboru zanim prospekt emisyjny zostanie zatwierdzony. Dla zainteresowanych takim kuriozum polecam przejrzeć historię praw poboru spółki FON.

    OdpowiedzUsuń
  2. Jak to mówią Marek - "Kto nie ryzykuje ten nic nie traci ale też nie zyskuje". Mam nadzieję że wszystko będzie OK. Poza tym to naprawdę niewielki pakiet więc ryzyko też niewielkie.

    OdpowiedzUsuń

Popularne posty