poniedziałek, 14 lipca 2014

Jakie fundusze na II połowę 2014 r.?

W ostatnim czasie, na GPW mamy do czynienia z trendem bocznym. Świadczy o tym indeks WIG, który od początku roku zyskał jedynie (+0,05%). Jeszcze gorzej wygląda sytuacja na WIG50 (-6,40%) a najgorzej było na WIG250 (-16,38%). Większość funduszy inwestycyjnych też traciła. W ciągu ostatnich 6 m-cy PZU Subfundusz Akcji KRAKOWIAK stracił (-14,18%) , Allianz Akcji (-5,38%), SKARBIEC - AKCJA (-4,55%) czy Legg Mason Subfundusz Akcji (-1,11%). Straty zaliczyło gro funduszy akcyjnych czy średnich i małych spółek. We wpisie "Trzy fundusze inwestycyjne na początek 2014 roku", które wskazałem - dobrze radzą sobie od początku roku:
 • PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny (+8,07%)
 • ING Europejskich Spółek Dywidendowych (+4,96%)
 • ING Japonia (-2,57%)
Średnioroczny zysk za I półrocze 2014 r. dla osoby, która zainwestowała by po równej kwocie w te trzy fundusze - zysk byłby (+10,46%). Wynik jak na połowę roku bardzo dobry - zaznaczam bez żadnego monitorowania.  Były i jeszcze lepsze wyniki jak: PKO SFIO Sub Złota (+16,76%), Investor Turcja (+14,15%) czy ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (+12,97%).
 


Na co stawiam w przyszłym półroczu:
 • AXA Equity AAA
Subfundusz swoje aktywa lokuje głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jak również w innych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Przy doborze spółek do portfela, kierują się głównie analizą fundamentalną, z uwzględnieniem analizy technicznej. Część dłużną Subfunduszy stanowią długo i średnioterminowe obligacje Skarbu Państwa oraz obligacje korporacyjne i komunalne.
Wyniki funduszu to:
1 m-czne (+2,14%),
3 m-czne (+8,92%),
6 m-czne (+9,48%).
 
 • ING  Globalnych Spółek Dywidendowych
Fundusz realizuje wyniki poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego ING (L) Invest Global High Dividend wyodrębnionego w ramach ING (L) Invest otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV).  Inwestuje w papiery wartościowe oferujące atrakcyjne stopy zwrotu z dywidend.
Wyniki funduszu to:
3 m-czne (+6,69%),
6 m-czne (+7,62%).
 • UniObligacje: Nowa Europa

Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Turcja), obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Wynika jaki fundusz uzyskał od początku roku jest zaskakujący (+8,62%)
 
Jak osiągnąć jeszcze lepszy wynik - inwestując w fundusze?

1. Systematyczne i długoterminowo inwestować, co przyczyni się do osiągnięcie korzystnego wyniku. 

2. Dywersyfikować portfel o właściwy dobór w jego skład funduszy - nie jednego a najlepiej dwóch lub trzech funduszy.

3. Inwestować w Fundusze pod "parasolem" celem oszczędzenia na podatkach oraz zabezpieczenia się na wypadek bessy – uciekając w bezpieczniejsze fundusze.

4. Przy doborze funduszy do portfela, kierujmy się krótkoterminowymi wynikami historycznym. Im krótsza historia tym trafniejsze wnioski jesteśmy w stanie wyciągnąć.

5. Szczęście. Jeśli miałeś pecha i trzymałeś pieniądze w słabych funduszach - to nie masz co liczyć na zyski. Wiadomo fundusz funduszowi nierówny.

6. Systematycznie monitorować swój portfel celem szybkiej konwersji.

Pomocnym instrumentem może być  monitoring  średnich kroczących.

Można stosować dwie lub trzy średnie kroczące o różnych parametrach. Na załączonym wykresie przyjąłem 50-sesyjną i 150-sesyjną. Jeśli kurs 50-sesyjnej przecina od dołu 150-sesyjną, jest to mocny sygnał kupna lub konwersji na fundusze akcyjne. W przypadku odwrotnym jeśli 50-sesyjnej przecina 150-sesyjną od góry jest to mocny sygnał sprzedaży lub ucieczki w fundusze bezpieczne.

5 komentarzy:

 1. Niezbyt podobają mi się fundusze, które inwestują w jednostki uczestnictwa innych funduszy - trzeba pamiętać, że powoduje to dwukrotne ponoszenie opłaty za zarządzanie.

  OdpowiedzUsuń
 2. W swoim portfelu (niestety) dopiero od niedawna posiadam subfundusz ING Akcji Europejskich - z powodu tego że EBC jeszcze przez pewien czas będzie stymulował ten rynek.Chciałem również dodać do portfela jego japońskiego odpowiednika, ale osobiście uważam że już jest za późno - przynajmniej dla mnie.

  OdpowiedzUsuń
 3. @ Anonimowy
  Opłaty są niestety.
  @ Rafał
  Musimy na bieżąco monitować poszczególne fundusze i w odpowiednim czasie wychodzić.

  OdpowiedzUsuń
 4. Nie ma to jak przeczytać dobry artykuł, napisany z głową, przy kawie.

  OdpowiedzUsuń

Popularne posty