niedziela, 2 lutego 2014

Dla kogo "Lutowa 7-ka"?

Od dnia 1 lutego 2014 roku prowadzona jest sprzedaż nowych emisji: krótkookresowych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym. Lutowa 7-ka, podobnie jak Listopadowa 13-tka została nazwana Krótkookresową Obligacją Skarbową nazwaną w skrócie KOS. Z uwagi na emisję w miesiącu lutym i siedmiomiesięczny okres wykupu - stąd nazwa; Lutowa 7-ka. Cena sprzedaży ustalona na 100,00 zł. Oprocentowanie obligacji wynosi:
  • 1% - w 1 miesiącu
  • 2% - w kolejnych miesiącach (od 2 do 6 miesiąca)
  • 7% - w 7 miesiącu
Rentowność wynosi 2,62% w skali roku. Kupując obligację za 100 zł otrzymamy przy wykupie 101,52 zł minus podatek Belki. Aktualnie oprocentowanie lokat krótkoterminowych i średnioterminowych wynosi 2,5-3% w skali roku. 
 
 
Bez problemu znajdziemy lokaty oprocentowane na 3,4 czy 3,5% w skali roku. Przykład lokata Smile Open Online:
  • oprocentowanie – 3,40% w skali roku,
  • czas trwania – 6 miesięcy,
  • niska kwota wejściowa – już od 500 zł,
  • nie musisz zakładać konta, 
Tymczasem oprocentowanie obligacji skarbowych wynosi od 1% do 7%.
 

Zyski z obligacji tylko pozorne.
 
Sprawdźmy jak zmienia się oprocentowanie  w zależności od okresu oszczędzania. 
Przyjmując że pilnie będziemy potrzebowali gotówki w 6-tym miesiącu oszczędzania - to od każdych 100 zł dostaniemy raptem 0,92 zł minus podatek Belki a to realnie wychodzi w granicach 1,8% w skali roku. To już może lepiej trzymać kasę na kontach oszczędzających, gdy nie jesteśmy pewni, kiedy będziemy potrzebowali pieniędzy.

Dla kogo "Lutowa 7-ka"?

-dla bardzo  konserwatywnych oszczędzających, którzy uważają że tylko Państwo  jest im w stanie zagwarantować bezpieczeństwo środków,
- dla oszczędzających, którzy nie będą zmuszeni wycofywać środków przed końcowym okresem wykupu,
- dla klientów dużych i średnich banków, którzy nie płacą więcej za lokaty niż 1-2% w skali roku,
- dla klientów, którym środki leżą na zwykłych kontach, które w zasadzie nie dają realnego oprocentowania.

Lokaty w bankach a także w SKOK do równowartości 100 tys. euro - objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku obligacji skarb państwa odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Co prawda BFG dysponuje ok 14-15 mld zł, co zabezpiecza od 2-3% wszystkich depozytów objętych gwarancjami. Skarb Państwa tu jest pewniejszy aczkolwiek należy pamiętać, że zabezpieczenie majątkiem państwa może nie wiele znaczyć. 
 
Inną opcją dla szukających alternatywnych rozwiązań dla swoich środków to mogą być fundusze rynku pieniężne:
 

Fundusze pieniężne, które funkcjonują w ramach funduszy parasolowych, są godne polecenia dla aktywnych inwestorów. Obecność funduszu pieniężnego pod parasolem to możliwość szybkiego wycofania się z funduszu akcji w przypadku nie sprzyjającej sytuacji na rynku akcji, bez konieczności płacenia podatku Belki – tak jak to mamy obecnie, gdzie większość funduszy akcyjnych notuje kilku procentowe straty w ciągu ostatniego miesiąca.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty