środa, 27 kwietnia 2011

Fundusze małych i średnich spółek.

Fundusze małych i średnich spółek występują prawie w każdym TFI. W ostatnim czasie ich notowania nie zachwycają nas. Jednak prędzej czy później poprawią się wyniki finansowe przedsiębiorstw z tej grupy, co doprowadzi do wzrostu tego segmentu na GPW. Z większości analiz wynika, że sektor małych i średnich spółek powinien bardziej zyskać niż np. WIG20 czy ogólny rynek. 


Prześledźmy teraz jak zachowywał się rynek tego sektora w ostatnim roku. Wynik nie jest najlepszy z uwagi że mWIG40 w tym samym okresie zyskał 15,65%, WIG20 uzyskał 13,57% a sam WIG 14,96%. 

Spójrzmy teraz na zestawienie jak zachowywały się notowania funduszy małych i średnich spółek w tym okresie.

Mediana stopy zwrotu rocznej dla tej grupy funduszy wyniosła 5,57 %. Jest to gorszy wynik niż zanotowały uniwersalne fundusze polskich akcji ale lepszy niż sam indeks sWIG80.
Dla zobrazowania w wykazie 50 najlepszych funduszy polskich mieszczą się tylko cztery fundusze małych i średnich spółek.Wśród funduszy akcji małych i średnich spółek najlepiej wypadły: Allianz FIO Sub. Akcji MiSS z roczną stopa zwrotu 25,1 % – oraz Aviva Investors FIO Sub. Małych Spółek – 19,72%. Natomiast wśród uniwersalnych funduszy z tych samych towarzystw, lepsze wyniki notują: Allianz Akcji Plus – 30,9% oraz Aviva Investors Nowych Spółek – 19,9%. Jak widzimy uniwersalne fundusze lepiej radziły sobie w ostatnim roku od funduszy małych i średnich spółek. Dobrą stopę zwrotu zanotował w ciągu ostatniego roku Noble Funds FIO Sub. Akcji MiSS – 14,90%. 

Dla kogo są fundusze małych i średnich spółek? 

Fundusze te są polecane inwestorom, którzy chcą uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie czasowym i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat. 

Polityka inwestycyjna najlepszego funduszu z tej grupy - Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek oparta jest na akcjach małych i średnich spółek, których waga w indeksie WIG jest mniejsza niż 2% oraz w inne instrumenty oparte o akcje tych spółek. Udział tych instrumentów w portfelu wynosi od 70% do 100%. Dłużne instrumenty finansowe stanowią od 0 do 30% portfela. 

Benchmarkiem jest stopa obliczona wg wzoru: 70% x stopa zwrotu indeksu mWIG40 + 20% x stopa zwrotu indeksu sWIG80 + 10% x stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index – subindex 1-3. Inwestując w fundusze pamiętajmy o opłacie manipulacyjnej przy nabywaniu jednostek uczestnictwa zaczynającej się od 5% zainwestowanego kapitału (kwota uzależniona od wysokości wpłaty). 

Małe najlepsze? 

Nie zawsze sprawdza się, gdyż wśród funduszy inwestycyjnych w ciągu ostatniego roku można było wyszukać lepszych okazji do inwestowania – choćby gwiazdę ostatniego roku Investor Gold FIZ zyskujący 47,5%. Choć nie można pogardzić też wynikiem Allianz Akcji MiSS – 25,07%. Wybór czy zainwestujesz w fundusz i w który należy do Ciebie czytelniku. Ja część (mniejszą) portfela mam ulokowaną w funduszach. Wyboru dokonuję w zależności od koniunktury na rynku.

2 komentarze:

  1. Opłaty manipulacyjnej w większości przypadków można uniknąć, wspomniane fundusze Allianz, Amplico, czy Noble są dostępne chociażby w ofercie mBanku - http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/sfi/towarzystwa.html .

    OdpowiedzUsuń
  2. Jednak nie wszystkie platformy oferują zakup jednostek bez opłaty.

    OdpowiedzUsuń

Popularne posty