czwartek, 9 lutego 2012

Czas na fundusze akcyjne


Druga połowa ubiegłego roku nie była sprzyjająca dla inwestorów posiadających w  swoim portfelach jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych. Lekarstwem na tą niedolegliwość była konwersja funduszy akcyjnych w fundusze bezpieczne. Przez kolejne miesiące drugiego półrocz  aktywa TFI systematycznie topniały.
Przy obecnych wzrostach czy to już pora powrócić do inwestowania w te instrumenty?

Inwestorzy, którzy sparzyli się ubiegłoroczną dekoniunkturą na rynkach, będą z chłodną rezerwą podchodzić do tej zmiany.
Jednak czy słusznie?


Jakie wyniki w ostatnim miesiącu zanotowały najlepsze fundusze akcyjne:

Z powyższego diagramu widać że najlepszy fundusz - ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus osiągnął wynik bliski 18% w skali ostatniego miesiąca. Drugą pozycję zajął Allianz Akcji Plus z wynikiem 16,04% a tuż za nim ING Subfundusz Selektywny Plus z wynikiem 15,31%.
W tym okresie najlepszy z funduszy z rynku pieniężnego KBC ALFA SFIO osiągnął wynik na poziomie 1,79%. Różnica jest znacząca. Ale większość funduszy gotówkowych notuje jeszcze niższą stopę zwrotu jak np. DWS Gotówkowy, który uzyskał za ostatni m-ce stopę na poziomie 0,33%.
Przy obecnym poziomie inflacji powyżej 4% to inwestowanie w bezpieczne instrumenty staje się wyraźnie nieopłacalne. Czy to jest odpowiedni czas na ryzykowne inwestycje?
Pomocnym instrumentem może być obserwacje:
Średnich kroczących
Średnie kroczące są najprostszym i powszechnie stosowanym narzędziem z  analizy technicznej, które  wskazują sygnały wejścia i wyjścia z rynku. Na załączonym wykresie (bankier.pl) przyjąłem średnią 50-sesyjną w parze ze 150-sesyjną. Jeśli kurs 50-sesyjnej SMA przecina od dołu 150-sesyjną SMA , jest to mocny sygnał kupna lub konwersji na fundusze akcyjne.

Z przedstawionego wykresu UniFunduszu FIO Subfundusz UniKorona Akcje wnika że średnie kroczące jeszcze nie wygenerowały sygnału kupna pomimo wzrostu funduszu w ostatnim miesiącu o blisko 10%. Dla bardziej niecierpliwych inwestorów można stosować inną parę np. SMA 20 i SMA 50 – która 26 stycznia br. wygenerowała sygnał kupna tego funduszu.
Wykładnicza średnia krocząca.

Drugą popularną średnią liczoną w inny sposób jest EMA. Ta średnią szybciej reaguje na zmiany co może być bardziej pomocne w podjęciu decyzji. Pamiętajmy że jeśli EMA wybierzemy o mniejszym poziomie sesyjnym to średnia będzie wysyłała większą  liczbę sygnałów w tym część fałszywych. Na powyższym przykładzie widzimy że ten sygnał został wygenerowany już 11 stycznia br.
MACD
Jest to wskaźnik zbieżności i rozbieżności średnich kroczących składający się z dwóch linii.
MACD generuje sygnał kupna gdy następuje  przecięcie od dołu przez szybką linię MACD linii sygnalnej (linia wolna MACD). W odwrotnym wypadku następuje sygnał sprzedaży. W przedstawionym przykładzie (Legg Mason Akcji) MACD już w grudniu wygenerował sygnał kupna.

Na zakończenie kilka spostrzeżeń:

- przedstawione sygnały nie przewidują przyszłości,

- lepiej sprawdza się system stosowania podwójnych sygnałów niż pojedynczego,

- wyraźne sygnały dają się zauważyć w okresie występowania trendu niż w ruchu bocznym.
Ja część funduszy pieniężnych przekonwertowałem w fundusze akcyjne (Allianz Akcji Plus).
Z pozostałymi czekam na kolejne sygnały.
A czy Ty czytelniku uważasz że to jest już odpowiedni czas na inwestowanie w fundusze akcyjne?

2 komentarze:

Popularne posty