niedziela, 12 lutego 2017

Które dywidendy w 2017r.?

Dywidenda dla wielu inwestorów jest jednym z ważniejszych wyznaczników inwestowania w akcje szczególnie, kiedy myślimy o swojej przyszłości np. emeryturze. W czasach, kiedy oprocentowanie lokat oscyluje w granicach 1,5-2,0%, polityka dywidend nabiera większego znaczenia. Preferowane są spółki „dywidendowe” a nie „wzrostowe” – wyróżniające się bardziej stopą dywidendy czy stopą wypłaty dywidendy  niż tempem wzrostu spółki.
Stopa dywidendy to stosunek dywidendy przypadającej na jedną akcję do jej kursu giełdowego.
Wskaźnik ten obrazuje opłacalność inwestycji w akcje ze względu na dywidendę wypłacaną przez spółkę. Im wyższa jest stopa dywidendy, tym bardziej opłacalna jest inwestycja. Atrakcyjne stopy dywidendowe są już powyżej 4- 5%.


Jak wybierać spółki?

Na rynku GPW jest sporo spółek, które wypłacają dywidendę. Aby można zarabiać na spółkach, które wypłacają dywidendę należy przestrzegać następujących zasad:

1. Inwestować w spółki o dobrej kondycji finansowej.

2. Inwestować w branżę rozwojową.

3. Stosować do zakupu akcji analizę techniczną a nie kupować przed samą datą wypłaty dywidendy.

5. Wybierać spółki, których stopa dywidenda wynosi co najmniej 4-5% i utrzymuje je na stabilnym poziomie.

6. Pamiętajmy że długi horyzont inwestycyjny ma szansę przynieść nam lepsze zyski.


Czyli jak?


Posiłkować się możemy spółkami wchodzącymi w skład indeksu WIGdiv. Dotychczas do indeksu dobierane było 30 spółek, ze 150 największych z najwyższą stopą dywidendy - na koniec listopada oraz drugi warunek to wypłata dywidendy tylko w trzy razy z okresu pięciu ostatnich lat. Ten warunek nie zawsze był korzystny dla inwestorów z uwagi na brak ciągłości w wypłacie dywidendy.

Teraz to się zmieniło do indeksu WIGdiv są brane wszystkie spółki z WIG20, mWIG40 i sWIG80, które płacą dywidendę regularnie od co najmniej 5 lat. Teraz spółki, które nawet raz nie wypłacą dywidendy będą usuwane z indeksu - przykład PKOBP uważane za jedną ze spółek dywidendowych wypłacających regularnie od 10 lat dywidendę za brak wypłaty dywidendy w 2015r. i 2016r. zostało usunięte z tego indeksu.

Indeks WIGdiv należy traktować jako narzędzie, które wstępnie wyselekcjonuje nam spółki, płacące regularnie dywidendy. Nie jest to w dalszym ciągu idealny sposób na stworzenie nam portfela długoterminowego, ale możemy naśladować jego częściowy skład do naszego portfela.


Poniżej aktualny skład WIGdiv (źródło: https://www.gpw.pl/portfele_indeksow#WIGdiv)

Lp.InstrumentKod ISINPakietWartość rynkowa pakietu (PLN)Udział w portfelu (%)Udział w obrotach akcjami i PDA na sesji (%)
1KGHMPLKGHM00001785 504 00010 846 182 40012,60012,77
2PZUPLPZU0000011252 610 0009 338 991 70010,8494,83
3PGEPLPGER000010796 776 0009 186 827 28010,6723,20
4PEKAOPLPEKAO0001663 195 0008 973 690 00010,42514,03
5LPPPLLPP00000111 288 0006 626 695 6007,6980,71
6CCCPLCCC000001626 067 0005 609 618 4006,5170,49
7ASSECOPOLPLSOFTB0001674 917 0004 262 777 3004,9520,68
8KETYPLKETY0000119 453 0004 017 525 0004,6670,33
9ORANGEPLPLTLKPL00017647 357 0003 528 095 6504,0991,96
10EUROCASHPLEURCH0001178 481 0003 114 126 0803,6181,40
11HANDLOWYPLBH0000001232 664 0002 691 513 6003,1271,03
12BUDIMEXPLBUDMX0001310 451 0002 465 913 4502,8650,18
13ENERGAPLENERG00022200 740 0002 063 607 2002,3971,83
14ORBISPLORBIS0001421 800 0001 656 800 0001,9250,01
15SANOKPLSTLSK0001623 914 0001 392 751 3601,6180,04
16FORTEPLFORTE0001216 137 0001 353 894 3001,5730,01
17GPWPLGPW000001727 192 0001 299 777 6001,5100,12
18APATORPLAPATR0001825 521 000863 885 8501,0040,05
19WAWELPLWAWEL00013717 000828 135 0000,9620,03
20NEUCAPLTRFRM000181 826 000726 748 0000,8440,96
21ROBYGPLROBYG00016240 894 000720 273 0600,8370,13
22DOMDEVPLDMDVL000127 241 000438 804 6000,5100,01
23LIVECHATPLLVTSF000108 295 000434 658 0000,5050,03
24ASSECOBSPLABS000001817 889 000413 235 9000,4800,00
25PCMPLPRMCM0004811 908 000391 296 8800,4550,04
26OPONEO.PLPLOPNPL000137 681 000383 281 9000,4450,01
27ACAUTOGAZPLACSA0000147 576 000330 465 1200,3840,00
28SNIEZKAPLSNZKA000335 026 000312 416 1600,3630,00
29FERROPLFERRO0001621 242 000271 472 7600,3150,16
30ZPUEPLZPUE000012699 000270 478 0500,3140,00
31WIELTONPLWELTN0001217 286 000248 054 1000,2880,03
32DEBICAPLDEBCA000162 567 000241 298 0000,2800,00
33PCCROKITAPLPCCRK000763 144 000206 435 0400,2400,02
34UNIBEPPLUNBEP0001515 478 000182 640 4000,2120,00
35KRUSZWICAPLKRUSZ000162 418 000142 637 8200,1660,00
36BSCDRUKPLBSCDO000173 872 000133 080 6400,1550,00
37ABCDATAPLABCDT0001449 206 000111 697 6200,1300,03
RAZEM---86 079 781 82010045,12
 


Jedną z wyższych dywidend w ub. roku z indeksu WIGdiv - wypłaca spółka ABCDATA (+17,18% stopy dywidendowej). Czy długoterminowy inwestor powinien interesować się takimi akcjami?  Spółka za ostatni rok straciła ponad 30%. Dodatkowo stopa wypłaty dywidendy wyniosła ponad 100% wypracowanego zysku.

Co to takiego stopa wypłaty dywidendy?

Jest to wskaźnik (z ang.  Divident Payout Rate) pokazujący udział wypłaconej dywidendy w osiągniętym przez spółkę zysku. Im wyższa stopa wypłaty dywidendy tym więcej z wypracowanego zysku spółka przeznacza na wypłatę dla akcjonariuszy. Wskazane dla inwestora długoterminowego  aby części zysku spółka przeznaczała na cele rozwojowe. Optymalną proporcją powinno być 50/50.

Drugą najwyższą w ub. roku stopę dywidendy  z indeksu WIGdiv wypłaciła spółka PRIME CAR MANAGMENT S.A. (+16,74% stopy dywidendowej) przy stopie wypłaty dywidendy na poziomie 169,37%.
 

 
Którymi akcjami w tym roku powinien interesować się inwestor długoterminowy?

Dziesiątka akcji dywidendowych na 2017r. którymi można się zainteresować:


PEO


Bank Pekao rekomenduje wypłatę dywidendy za 2016 rok w wysokości 8,68 zł na akcję, co daje wskaźnik wypłaty dywidendy 99,9% zysku netto grupy za 2016 rok. Przy obecnym kursie akcji stopa dywidendy wyniosłaby 6,4 %.


ROB


Robyg prowadzi działalność deweloperską w zakresie budownictwa mieszkaniowego. W ostatnim roku było to 6,69% stopy dywidendy przy stopie wypłaty dywidendy na poziomie 65%.
 
FRO

Grupa Ferro jest producentem i sprzedawcą armatury sanitarnej. Ostatnia stopa dywidendowa była na poziomie 5,87% co dało stopę wypłaty dywidendy na poziomie 71,44%. Spółka w ostatnim roku wzrosła o ponad 26%.

ACP
 
Rekordzistą w wypłacie dywidendy jest Asseco Poland S.A. największa spółka informatyczna, która wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 12 lat. Ostatnia stopa dywidendowa była na poziomie 5,29% co dało stopę wypłaty dywidendy na poziomie 68,35%.


PZU
 
PZU to jedna z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnim roku wypłaciła stopę dywidendową na poziomie 5,63% co dało stopę wypłaty dywidendy na poziomie 76,68%. Spółka dodatkowo zanotowała wzrosty w ciągu ostatniego roku ponad 25%. 
 
ACG

Producent oraz dostawca modułów elektronicznych i mechanicznych samochodowych instalacji gazowych do silników spalinowych oraz elementów elektroniki i wiązek elektrycznych na potrzeby przemysłu samochodowego. Średnia stopa dywidendy wynosi 5,73% przy stopie wypłaty dywidendy na poziomie. 84,34%. Dodatkowo w 2016
roku Akcjonariusze AC SA zdecydowali o przeznaczeniu zysków z lat ubiegłych w wysokości 24,23 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 2,5 zł na akcję. Na plus przemawiają wzrosty na poziomie 66% w ciągu ostatniego roku.
 
GWP

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA nieprzerwanie od siedmiu lat dzieli się z akcjonariuszami zyskami. W ub. roku było to na poziomie 5% stopy dywidendowej przy stopie wypłaty dywidendy na poziomie 80%. Spółka zanotowała wzrosty w ciągu roku ponad 50%.


SKA

Producent farb i lakierów nieprzerwanie dzieli się z zyskami od 12 lat na  poziomie 5% stopy dywidendowej przy stopie wypłaty dywidendy na poziomie 80%.


KTY
 
Producent  profili i komponentów aluminiowych  - spółka Kety w ub. rok oferowała stopę dywidendy na poziomie 4,24% przy stopie wypłaty dywidendy na poziomie 80,48%. Pozytywnym zjawiskiem jest poziom wzrostu akcji zanotowany w ciągu ostatniego roku na poziomie ponad 60%.
 
ENG
 
Wytwórca, dystrybutor i sprzedawca energii elektrycznej dzieli się zyskami z akcjonariuszami od trzech lat na poziomie 4,77% (stopa dywidendowa) przy rekordowo niskiej stopie wypłaty dywidendy na poziomie 24,39%. Co prawda spółka za ub. rok zanotowała stratę na poziomie 21,85%. Jednak od początku roku zyskała już blisko 13%.


Wypłata dywidendy świadczy o stabilności finansowej spółki. Z drugiej strony, wypłata znacznego zysku - ogranicza możliwości inwestycyjne i może być negatywnym sygnałem dla inwestora. Dlatego szukajmy spółek silnych, dobrze zarządzanych, ze zdrowymi finansami z najwyższą stopą dywidendy a zarazem najniższym poziomem stopy wypłaty dywidendy.
 

11 komentarzy:

 1. Dojrzałe podejście do dywidend.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 2. Bardzo dobry wpis, sam uważam inwestowanie w spółki dywidendowe za najlepszą formę odkładania na emeryturę.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o większą staranność w przekazywaniu informacji.

  Cytat: "PKOBP uważane za jedną ze spółek dywidendowych wypłacających regularnie od 10 lat dywidendę za brak wypłaty dywidendy za 2015r. i 2016r. zostało usunięte z tego indeksu."

  PKO BP nie wypłacił dywidendy tylko w roku 2015 (za rok 2014), za rok 2015 w roku 2016 wypłacił 1,0 zł/akcję (wiem bo posiadam).
  Natomiast nie można mówić o dywidendzie za rok 2016 bowiem możliwość wypłaty za rok ubiegły będzie ustalona na WZA dopiero w roku bieżącym tj. 2017.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Chodziło mi o wypłatę dywidendy w 2015 i 2016 r. a dywidendy wypłaconej w 2016 r. na akcje PKO BP Ci zazdroszczę http://stooq.pl/n/?f=1132572&search=+pko+

   Usuń
 4. Dziękuję - jest to podejście długoterminowe.

  OdpowiedzUsuń
 5. Fajny artykuł zgadzam sie z komentarzem powyżej.

  OdpowiedzUsuń
 6. Super informacje! O wielu rzeczach nie wiedziałem. Spółki dywidentowe to bardzo ciekawy sposób inwestowania.

  OdpowiedzUsuń
 7. Fajny opis dywidend. Przydatna analiza.

  OdpowiedzUsuń
 8. Temat rzeka i jak zawsze w każdym roku nieprzewidywany:). Ale artykuł świetny!

  OdpowiedzUsuń
 9. Przyda się na pewno ta informacja. Warto aby w 2019 roku pojawiały się także kolejne wpisy podsumowujące :)

  OdpowiedzUsuń

Popularne posty