niedziela, 6 listopada 2011

Ile można zarobić na bezpiecznych instrumentach.

Za nami ponad trzy miesiące inwestowania  z podwyższonym ryzykiem. W tym okresie ceny akcji i innych instrumentów finansowych często gwałtownie się zmieniały. Kryzys nie jest dobrym czasem do inwestowania, gdyż w takich okresach trudno wybrać inwestycje, które na 100% przyniesie nam zysk. Dotyczy to szczególnie mniej doświadczonych inwestorów. 

W związku z tym tak powinniśmy zarządzać naszym portfelem aby mu zapewnić maksymalną ochronę zgromadzonych środków. W takim przypadku można zainteresować się funduszami rynku pieniężnego czy papierów dłużnych. Pomimo że w ostatnim czasie fundusze akcyjny zaczęły odrabiać straty – cześć nich zyskała w skali ostatniego miesiąca ponad 10%, to jednak trzymając się mojej wcześniej przyjętej strategii nie jest to jeszcze pora na konwersję jednostek z funduszy pieniężnych do funduszy akcyjnych. 
Obecnie na rynku finansowym mamy dostęp do bardzo wielu rodzajów produktów inwestycyjnych. Jednym z nich są fundusze obligacji czy fundusze pieniężne. Jeśli porównamy wyniki tych funduszy to widzimy że lepsze wyniki ostatnio uzyskują fundusze obligacji. W perspektywie dłuższej tj. roku czy półrocza liderem jest Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO. Strategia funduszu przewiduje lokowanie przynajmniej 75% aktywów w papiery dłużne denominowane w euro, przede wszystkim w obligacje emitowane lub gwarantowane przez państwa należące do Unii Europejskiej oraz emitowane przez największe i najbardziej wiarygodne korporacje europejskie. Do 25% aktywów Fundusz lokuje w papiery wartościowe denominowane w innych walutach niż euro. 
Niewiele gorzej radzi sobie inny fundusz obligacji PZU Papierów Dłużnych POLONEZ – którego również celem jest ochrona realnej wartości jego aktywów. 

Subfundusz jest skierowany do osób, które: 
· poszukują alternatywnego - w stosunku do lokat bankowych - instrumentu finansowego, mogącego zapewnić im ochronę oszczędności przed inflacją, przy jednoczesnym zachowaniu dużej płynności (uczestnik Subfunduszu może w dogodnej dla siebie chwili wycofać zainwestowane pieniądze w całości lub w części, bez opłat i utraty należnych do tej chwili zysków), 
· wolą unikać podwyższonego ryzyka, jakie wiąże się z inwestowaniem w fundusze/subfundusze akcyjne, 
· zainteresowane są inwestycjami w obligacje i bony skarbowe. 

Inne bezpieczne instrumenty to fundusze rynku pieniężnego. Inwestując w te papiery - raczej nie stracimy swojego kapitału. Jednak lokując środki w te instrumenty, musimy pamiętać, że nie zapewnią nam one wysokich stóp zwrotu (max 5% w skali roku) ale przynajmniej pozwolą nam uchronić posiadany kapitał. A w takich czasach niepewności właśnie o to chodzi. 

Alternatywą funduszy bezpiecznych są obecnie lokaty, szczególnie te bez tzw. "podatku belki". Jednak najprawdopodobniej w przyszłym roku ta furtka obejścia podatku zostanie zlikwidowana i wtedy chętniej sięgniemy w stronę bezpiecznych funduszy gdyż opłacalność lokat będzie wtedy zdecydowanie niższa. 

W tak niepewnych czasach warto zdywersyfikować swój portfel poza rynki kapitałowe (nieruchomości, kruszce czy dzieła sztuki). Jednak gdy nie dysponujemy wystarczającym kapitałem naszą ochroną będą bezpieczne instrumenty. 

Jednak warto od czasu do czasu kupić jakąś monetkę złotą , gdyż złoto jest traktowane jako bezpieczna lokata kapitału. Monety złote już można nabyć od 300-400 zł. (najmniejsze Złote Monety Świata). 

Zamiast oszczędności trzymanych na zwykłych ROR, spróbujmy je bezpiecznie zainwestować, przynajmniej je ochronimy przed samym sobą. A jak dobrze wybierzemy to mamy szansę na zysk na poziomie 7-10%.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Popularne posty